www.TOTALITA.cz

Únor 1948
středa   24. února 1948

hlavní události dne

  • pokračuje otevřený ozborojený teror komunistů
  • generální stávka
  • komunistický převrat uvnitř soc. demokracie
  • o uchopení moci komunisty již prakticky rozhodnuto

 

výhružky komunistů zatýkáním

Pátý den vládní krize byl ve znamení stupňujících se represí ze strany komunistů. Nejvyšší komunističtí činitelé, především Gottwald a Slánský, nevylučovali, že v případě, kdy prezident nepřijme demisi, dojde k zatčení demisionujících ministrů.generální stávka

Ve 12 hodin začala jednohodinová generální stávka. Původně měla stávka sloužit pouze k prosazení sociálních a ekonomických požadavků, nicméně vzhledem k situaci se stala výlučně politickou záležitostí, především pak měla zesílit tlak na prezidenta Beneše, aby přijal Gottwaldem navrhované řešení vládní krize. Stávky se zúčastnilo na 2,5 milionů pracujících.
ozbrojení dělníci na Staroměstském náměstí
další represe proti nár. socialistům

Odpoledne se konala schůze členů vedení národně socialistické strany. Kritický stav této strany umocnilo 24. února další zatýkání funkcionářů strany, obsazení sídel stranických listů atd.


Stranický deník Svobodné slovo přestal vycházet. Vytvoření akčního výboru bylo odmítnuto. Množily se názory na postupný přechod strany do ilegality, odchod do emigrace atd. Bylo již zcela zřejmé, že strana bude zlikvidována.

represe proti Lidové straně

Čs. strana lidová byla také vystavena komunistickým represím, i když ve srovnání s národně socialistickou stranou v mnohem menší míře. Silný tlak se naopak soustředil na stranu z pozice akčních výborů. V samotné straně se velmi rychle ustavil akční výbor pod vedením Plojhara a Petra. Akční výbor také okamžitě zabral stranický deník Lidová demokracie.převzetí sociální demokracie komunisty

Velmi dramaticky vygradovala situace v sociální demokracii. Několikadenní spor mezi jejími členy přerostl v otevřený konflikt. Od rána zasedalo předsednictvo sociální demokracie.


Během návštěvy Laušmana u Gottwalda, kde dohadoval podmínky účasti sociální demokracie v nové vládě, přišla zpráva, že byla skupinou sociálních demokratů z okolí Fierlingera obsazena budova ústředního sekretariátu strany.


Ve skutečnosti šlo především o milicionáře a vybrané komunisty. Obsazení sekretariátu naplánovalo a řídilo komunistické ústředí. Tímto krokem mělo být nahrazeno stávající vedení osobami kolem Fierlingera ochotnými podřídit se požadavkům komunistů.


Obsazování sekretariátu se změnilo v bitvu. Nejprve byli "obsazovatelé" vytlačeni do vestibulu, nicméně po příchodu několika desítek dalších milicionářů opět budovu získali zpět.


Po 20. hodině byl ústřední sekretariát strany zcela v rukou komunistů. Komunisty byl následně obsazen i Lidový dům. Pod tlakem těchto okolností se předsednictvo strany rozhodlo pro účast v nové Gottwaldově vládě.předsednictvo KSČ o dalším postupu

O ukončení vládní krize rozhodlo předsednictvo ÚV KSČ v úterý v noci. Bylo rozhodnuto jmenovat novou vládu již druhý den, tedy 25. února.


Bylo schváleno, aby na závodních schůzích byly podepisovány rezoluce žádající prezidenta Beneše o přijetí demise ministrů. Také bylo rozhodnuto o konání generální stávky v okamžiku, kdyby prezident Gottwaldovy návrhy odmítl.


Komunisté tak soustředili svůj tlak především na prezidenta. S výraznějším odporem nekomunistických stran již prakticky nepočítali. Komunisté tak prakticky boj o uchopení moci rozhodli již v tento den.
související texty:

události   17. února 1948

události   18. února 1948

události   19. února 1948

události   20. února 1948

události   21. února 1948

události   22. února 1948

události   23. února 1948

události   24. února 1948

události   25. února 1948


vzpomínky poslance Josefa Lesáka


Únor 1948 - úvodní strana


autor textu: Jonko Totev

použitá literatura: 49

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.