www.TOTALITA.cz

rok 1968
středa   21. srpna 1968

krátce po 01.00

Předsednictvo ÚV KSČ odsouhlasilo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text Provolání Všemu lidu Československa.


krátce po 01.30

V rozhlase bylo přečteno Provolání předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz k obraně země. Během čtení Provolání byl vysílač na středních vlnách vyřazen z provozu na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmana. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, které nahradila vysílačka "Vltava", která ihned začala na vlně 210 metrů šířit sovětskou propagandu.


kolem 02.00

Cesta z Ruzyňského letiště do středu Prahy je zaplněna kolonami sovětských vojáků na sovětských i našich automobilech, tancích a obrněných transportérech.


Lidé v celé naší republice byli probouzeni neobvyklým hlukem. Za jejich okny projížděly vojenské kolony. Mnohým z nich nad hlavami přelétaly sovětské Antonovy naplněné nákladem vojenské techniky.


Tanky na Václavském náměstí

Okupační tanky na Václavském náměstípo 03.00

Sovětskými parašutisty byla obsazena budova předsednictva vlády a zde byl zatčen předseda čs. vlády Ing. Oldřich Černík.


Tanky okupantů před budovou ÚV KSČ

Tanky okupantů před budovou ÚV KSČpo 04.00

k budově sekretariátu ÚV KSČ dorazily první sovětské obrněné vozy. Asi za hodinu začalo obsazování budov. První tajemník Alexander Dubček a řada vedoucích funkcionářů bylo v budově internováno.

07.30

před budovu Čs. rozhlasu na Vinohradech dorazilo 6 tanků, takže nikdo neví, jak dlouho bude ještě možno vysílat.


08.15

Čs. rozhlas vysílal projev prezidenta republiky Ludvíka Svobody. V němž vyzýval lid, aby zachoval rozvahu a klid u vědomí své občanské odpovědnosti a aby v zájmu republiky zabránil nepromyšleným činům.


10.07

Zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva Národního shromáždění, která trvala s přestávkami několik příštích dní.


Sovětská letadla shazují letáky s českým textem, plným gramatických chyb, ospravedlňujícím invazi. V tomto textu je za československého prezidenta označen Antonín Novotný.


Okupační jednotky nechtějí pouštět sanitky - i když jsou řádně označeny červeným křížem a navíc i bílým praporem.


Fronty před obchody

Před obchody s potravinami se začínají od rána tvořit fronty.
Je proto zaveden přídělový systém.Před obchody s potravinami se začínají od rána tvořit fronty. Je proto zaveden přídělový systém.


12.00 - Generální stávka

V Praze ustal veškerý pohyb v ulicích. K této dvouminutové stávce vyzvali představitelé tvůrčích a uměleckých svazů.


krátce po 14.00

Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Zdeněk Kriegel a Josef Špaček byli převezeni sovětským obrněným transportérem z budovy ÚV KSČ na neznámé místo.


19.00

Čs. rozhlas vysílal Prohlášení vlády ČSSR Všemu lidu Československa.


22.00

Po vypálení barevných světlic zahájily sovětské jednotky na různých místech Prahy palbu. Ta trvala s přestávkami někdy až do 22.30. Toto se opakovalo několik dní.


22.30

Československý rozhlas vysílal druhý projev prezidenta republiky.To jsou vaše způsoby ...(Plakát z ulice)

Situace na Staroměstském náměstí:

Zde se po 7.00 shromažďují občané. Rozhlas vyzývá ke klidu, aby nebyla zavdána záminka ke krveprolití. Nad stovkami přítomných jsou namířeny kulomety. Po 8.00 vlaje nad Husovým pomníkem čs. vlajka. Lidé se snaží diskutovat s okupanty a přesvědčit je, že u nás žádná kontrarevoluce není. Mezi nimi i herečka Vlasta Chramostová. Díky svým postojům v těchto dnech si nebude moci příštích 21 let zahrát na prknech žádného divadla.


Situace na Václavském náměstí:

Zde se od rána shromažďovali lidé. Po 9.00 přijelo od rozhlasu přes 15 tanků, které začaly ihned ostřelovat nejen okolní budovy, ale i památnou budovu Muzea. Na schodišti leželi omítkou i střelami k zemi přibití lidé. Po Václavském náměstí šel tou dobou průvod Pražanů se zakrvácenou vlajkou.

Situace před vinohradskou budovou rozhlasu:

V 7.30 hodin k budově dorazilo 6 tanků. Směrem od Václavského náměstí byla navršena barikáda a několik set lidí se snaží zabránit okupantům v postupu. Na budovu dopadají desítky střel a nad hlavami všem přelétají Antonovy. Před devátou hodinou jsou zde zdemolovaná auta a sestřílená omítka z budov. Okupační jednotky vytlačují silou naše občany.


Okupační tank najel do barikády tvořené nákladním autem. Nárazem vznikl oheň, který zachvátil nejen nákladní auto, ale i tank. Mezi sovětskými vojáky nastal zmatek. Tanky ve snaze uniknout ohni doslova převálcovaly autobusy a nákladní auta, která tvořila barikádu. Ještě odpoledne hoří na Vinohradské ulici domy.


Situace před budovou ÚV KSČ:

Zde se od půlnoci shromáždili lidé, aby se setkali s představiteli ÚV KSČ. Při obsazování budovy bylo několik z nich postřeleno, když se snažilo budovu chránit. Jeden z nich zemřel.

Po 23 letech opět boj o rozhlas

Po 23 letech opět boj o rozhlas


Celá Praha je pokryta plakáty s hesly vyjadřujícími podporu polednové politice KSČ a odsuzujícími okupaci.
související texty:

prohlášení TASS k obsazení Československa

tzv. Zvací dopis

text prohlášení TASS k obsazení Československa

text provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

text projevu prezidenta v rozhlase v  8.15 hodin

text projevu prezidenta v rozhlase v 22.30 hodin

vzpomínky Miroslava Sígla na srpnové vysílání ČST


situace v Československé televizi


události předchozího dne

události následujícího dne


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 1

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.