www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
Účastníci srpnové okupace - identifikace vojsk přisunutých z NDR

Vozidla Sovětské armády v NDR měla oproti ostatním některé význačné odlišnosti, patrné i přes úpravy pořizované za účelem invaze.


Především to byla poznávací značka, umístěná pouze vzadu a provedená černým písmem na žlutém podkladě, zatímco všechny ostatní skupiny vojsk používaly bílé písmo na černém podkladě.


Dále šlo o specifické výsostné znaky: na bocích kabiny a vlevo na zádi korby (popř. na tankové věži, u osobních automobilů na zadní kapotě) poměrně velký půlený kruh se spodní polovinou červenou s bílými písmeny CA (SA v azbuce), horní bílou s červenou pěticípou hvězdou. Kromě toho byly okraje předního nárazníku natřeny bíle, na každé straně s červenou pěticípou hvězdičkou.


Bílé okraje nárazníků (ovšem se zabílenými hvězdičkami) vozidlům vesměs zůstaly. Znaky na bocích byly téměř ve všech případech odstraněny (a obvykle nahrazeny zvláštním značením), zatímco vzadu často rovněž pouze zabíleny, takže vznikl nápadný bílý kruh.


Takto značených dopravních vozidel (a občas i obrněných automobilů) se po Praze pohybovalo skutečně obrovské množství; poslední výskyt byl pozorován ještě 22. prosince 1968 (šlo o automobil GAZ-69; to však bylo již po přečíslování vozidel, k němuž došlo kolem 15. listopadu). Poslední vozidla se žlutými poznávacími značkami bylo v Praze možno pozorovat mezi 9. - 12. listopadem, tedy do konce 2. etapy posrpnového odsunu.

Raketomety BM-21 Sovětské armády na podvozcích nákl. aut Ural-375.
Vozidla nesou výsostné značení zavedené v NDR, vpředu poznávací značky chybějí.Téměř všechna vozidla Sovětské armády z území NDR byla kromě toho značena bílým invazním pruhem, což u ostatních jednotek rovněž nebylo pravidlem.


Rozdíl byl i v individuálním značení. Vozidla příslušná k jiným jednotkám nesla obvykle na zádi korby zvětšenou poznávací značku, rovněž v bílé barvě, zatímco mnohdy chybělo značení v obrazcích.


související texty:

účastníci srpnové okupace

účast. srpnové okupace - identifikace vojsk přisunut. z NDR

účast. srpnové okupace - Sovětská vojska z jiných oblastí

účast. srpnové okupace - účast a identifikace dalších armád


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka

fotografie na stránce: dobový tisk


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.