www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
Účastníci srpnové okupace - účast a identifikace dalších armád

Aktivní podíl tehdejší východoněmecké armády na obsazování Prahy je rovněž doložen. Němečtí vojáci byli až do 9. září 1968 umístěni na smíšeném tábořišti pod Havlíčkovými sady, přičemž jim patřily nejméně tři ze šesti přítomných tanků T-54.


Účast ostatních armád byla spíše symbolická. Dva kolové OT typu FUG v areálu Slávie svědčí o přítomnosti Maďarů, neboť šlo o transportéry maďarské výroby (u nás známé jako OT-65), které sovětská armáda nepoužívala.


Na pražských tábořištích není prokázána přítomnost polských vojsk; i průjezdy jejich automobilů byly vzácností a byly pozorovány pouze do konce srpna. Z jiných středočeských měst byla hojná účast Poláků v invazi doložena zejména v Mladé Boleslavi.

Polské jednotky bylo možno dobře rozlišit, minimálně podle zcela odlišných poznávacích značek (bílých znaků na černém podkladě, avšak s jinou strukturou čísel a s písmeny v latince). Lišil se však např. i odstín zeleného nátěru automobilů a někdy bylo ponecháno i specifické označení příslušnosti k jednotkám (malá čísla na zádi doplněná zkříženými meči nebo dalšími obrázky, např. siluetou zubra).


Charakter kuriozity měl jediný v Praze pozorovaný průjezd bulharského automobilu (šlo o nejběžnější GAZ-69), a to 6. září ve Vršovicích. Pro Bulhary, kromě odlišné struktury poznávacích značek oproti sovětským (s jediným písmenem v azbuce) bylo charakteristické i odlišné individuální značení, menší než u sovětských vojsk a tvořené jedním písmenem ve vertikálně postaveném obdélníku (na dveřích kabiny a vzadu vlevo). Šlo pouze o vyjádření příslušnosti nebo účelu, nikoliv pořadí. V případě zaznamenaného automobilu to bylo písmeno C (S v azbuce).


související texty:

účastníci srpnové okupace

účast. srpnové okupace - identifikace vojsk přisunut. z NDR

účast. srpnové okupace - Sovětská vojska z jiných oblastí

účast. srpnové okupace - účast a identifikace dalších armád


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.