www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
Účastníci srpnové okupace

Vzhledem k vedení hlavního úderu ze severu (alespoň na Prahu a většinu Čech) je logické, že Prahu obsadily převážně jednotky předtím rozmístěné na území bývalé NDR. Jejich vozidla měla několik výrazných identifikačních znaků, které je odlišovaly od ostatních sovětských jednotek. Jimi se zabýváme dále.


Až v druhém sledu obsazování se připojila i vojska NDR (tzv. Nazionale Volksarmee, z hlediska tehdy platných mezistátních úmluv vlastně zcela nelegální vojenské uskupení!).

Dále pak vojska Polska, Maďarska a Bulharska. Bulharská lidová armáda se však účastnila podle všeho jen v malém počtu a vysloveně symbolicky, čistě na důkaz věrnosti Sovětskému svazu.


Přestože členem Varšavské smlouvy bylo tehdy ještě oficiálně také Rumunsko, invaze se jeho armáda neúčastnila. Neúčastnila se ostatně ani žádných mezistátních cvičení a všeobecně v té době dávala najevo svou nezávislost na sovětském velení.


související texty:

účastníci srpnové okupace

účast. srpnové okupace - identifikace vojsk přisunut. z NDR

účast. srpnové okupace - Sovětská vojska z jiných oblastí

účast. srpnové okupace - účast a identifikace dalších armád


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.