www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
Účastníci srpnové okupace - Sovětská vojska z jiných oblastí

Podle některých sérií poznávacích značek (OT, PA, EH) se v srpnu 1968 dala identifikovat vozidla od sovětských jednotek v Maďarsku, série MC byla téměř o dvacet let později doložena až v Lotyšsku (tehdy součásti SSSR).


Sérii OT, do začátku roku 69 přečíslovanou na УГ nebo ОЛ, nesly skříňové automobily ZIL-157 spojařů u radioreléových vysílacích stanic na Žižkově a v Hostivaři.

Přímo z území tehdejšího SSSR, především z Ukrajiny, se obsazování Prahy účastnil menší počet jednotek, rozhodně výrazně menší už jenom ve srovnání s počtem techniky přisunuté z NDR.


Ze zjištěných skutečností sumárně vyplývá, že v srpnu 1968 se obsazování Prahy zúčastnila z více než 80% sovětská vojska, z toho nejméně ze 60% jednotky předtím dislokované na území východního Německa.


související texty:

účastníci srpnové okupace

účast. srpnové okupace - identifikace vojsk přisunut. z NDR

účast. srpnové okupace - Sovětská vojska z jiných oblastí

účast. srpnové okupace - účast a identifikace dalších armád


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.