www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
úterý   21. listopadu 1989   situace v ulicích

Jedním ze symbolů těchto dní se stal cinkot klíčů nad hlavami demonstrantů. Cinkalo se hlavně klíči, ale i vlastně vším, co bylo po ruce. Hodně občanů si na demonstrace začalo nosit budík. Cinkot měl znamenat "poslední zvonění" pro tehdejší komunistické představitele.


Václavské náměstí

Od nočních hodin a po celý den se u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze střídaly skupiny studentů a mladých lidí. Dopoledne se jejich počet přiblížil ke 200 - 300.


Ráno kolem 9. hod. prošel Václavským náměstím průvod asi 150 středoškoláků, kteří tak demonstrovali solidaritu s vysokoškolskými studenty a svou účast na stávce.


Po 13. hodině se před Čs. rozhlasem na Vinohradské třídě sešlo 4-5000, převážně mladých lidí. Po skandování "Pojďte s námi", "Nemáte se čeho bát" se dav vydal směrem k Václavskému náměstí. Byly neseny transparenty s nápisy "Nebojte se, připojte se", "Žádáme demisi vlády". Davy studentů kolem 14. hodiny dosáhly přibližně počtu 10 000 osob.


V 15.45 šel od Národního divadla průvod studentů v jehož čele byly neseny transparenty "Co Čech to demonstrant", "Brutalita od koryta" a další. Na Můstku, který se začal rychle zaplňovat, byly neseny transparenty "Čs filharmonie protestuje, nehraje, ale hovoří", "Studenti - dělníci z Pragovky jdou s vámi", "Stavby silnic a železnic jsou s Vámi", "Metrostav je s Vámi" a další. Na Václavském náměstí bylo v 16.00 již přes 100 000 lidí a další neustále přibývali.

první organizovaná demonstrace

Po 16. hodině se uskutečnila první organizovaná demonstrace na Václavském náměstí s masovou účastí. Prostor byl ozvučen a k přítomným hovořili řečníci z balkonu Melantrichu. Ten dal k dispozici předseda Čs. strany socialistické J. Škoda, který zde také za tuto stranu podpořil požadavky studentů. Poprvé zde vystoupili též zástupci Občanského fóra. Ti vyzvali k pokojné demonstraci a vyjádřili přesvědčení, že lidé jsou proti násilí. Celý program moderoval V. Malý.


Z herců promlouvali R. Hrušínský, J. Bartoška, P. Burian. Byl přečten dopis K. Gotta premiéru FV ČSSR Ladislavu Adamcovi.


Předneseno bylo poselství Františka kardinála Tomáška, který odsoudil zákrok 17.11. a prosil za cestu nenásilí.


Zástupce studentů vyjádřil nesouhlas se stanoviskem vlády z 20. 11.


Z balkonu Melantrichu k 200 000 lidí poprvé promluvil Václav Havel, který seznámil účastníky s existencí, programem a smyslem Občanského fóra.
po republice

V průběhu tohoto dne došlo téměř ve všech větších městech republiky ke shromážděním a demonstracím. K jejich rozšíření přispěli pražští studenti, kteří vystupovali na vysokých školách v celé ČSSR s cílem, aby se studenti připojili ke stávce.související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

situace v ulicích


události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.