www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
sobota   25. listopadu 1989   situace v ulicích

Katedrála Svatého Víta

V 10.00 hod. začala pontifikální mše svatá v katedrále sv. Víta na Pražském hradě u příležitosti svatořečení Anežky Přemyslovny. Celebroval kardinál Fr. Tomášek.


V katedrále a její blízkosti se sešlo na 7 000 věřících. Kardinál Tomášek se znovu přihlásil ke svému Poselství všemu lidu Československa a prohlásil, že Poselství je plně autentické a že za každým jeho slovem stojí.


Řekl, že "církev je na straně národa a jeho zápasu za lepší budoucnost". Po mši se odebralo procesí do svatováclavské kaple, zaznělo Te Deum a byla posvěcena socha sv. Anežky.


Dvouhodinovou mši přenášela Čs. televize. Ozývalo se volání po návštěvě papeže v Československu a po odluce církve od státu.


Dobrovolné hlídky studentů všech tří pražských lékařských fakult, které slouží na Václavském náměstí, nastoupily i v prostoru kolem sv. Víta, aby mohly podle potřeby poskytovat první pomoc nebo přivolat vozy LPP.Václavské náměstí

Od rána jsou na Václavském náměstí rozdávány trikolóry, vedou se diskuse o včerejším zasedání ÚV KSČ (ráno chyběly noviny - vyšly až později).


Stále častěji se objevuje požadavek zrušit ústavní článek o vedoucí úloze KSČ a stranickou nomenklaturu. Dělníci se ptají, proč s nimi nejsou na Václavském náměstí i jejich představitelé.
pohled do katedrály Sv. Víta

pohled do katedrály Sv. Víta

Letenská pláň

Ke 14. hod. se na Letenské pláni shromáždilo přes 800 000 lidí. A. Dubček blahopřál ke svatořečení Anežky Přemyslovny.


Shromáždění vysílala přímým přenosem ČsT.


V. Havel sdělil, že Občanské fórum chce jednat o konstruktivním řešení současné situace s předsednictvem vlády a vyjádřil nespokojenost OF s dosavadními změnami v ÚV KSČ. Vyzval k provedení generální stávky jako neformálnímu referendu o vedoucí úloze KSČ.


Dále vystoupili zástupci studentů, herci V. Chramostová, J. Kemr, M. Hanzlík, O. Pavelka, P. Čepek, za rómskou iniciativu dr. Šenka, za prognostiky Miloš Zeman. Moderoval V. Malý. Ve vystoupení studentů zazněla nespokojenost z dosavadním průběhem vyšetřování událostí 17.11.


Shromáždění bylo zakončeno hymnou.centrum Prahy

V centru Prahy se na obrazovkách promítá záznam ze 17.11. a záznamy z diskusních klubů v Činoherním klubu a v Mánesu. Objevuje se otázka, kdo byli 17.11. muži v zelených uniformách a červených baretech. Federální ministr národní obrany gen. Václavík popřel, že by šlo o příslušníky armády.po republice

Roste množství vylepovaných plakátů a rozšiřovaných letáků. Demonstrace se konaly ve všech krajských městech. V Bratislavě se počet účastníků pohyboval kolem 60 000 a v Brně kolem 30 000. Jinde od stovek až do tisíců.


Množí se finanční sbírky na pomoc stávkujícím studentům. Stávkové výbory, OF, ale i členové KSČ vyjadřují nespokojenost s nedůsledně provedenými kádrovými změnami v ÚV KSČ.


Pokračuje úsilí studentů o ovlivnění pracujících s cílem získat je pro generální stávku. Studenti přesvědčují dělníky, aby dobu stávky napracovali. (snížení hospodářských ztrát)


Zvyšuje se počet podniků a závodů, které se přihlašují ke generálůní stávce. V zásadě existují tři postoje: plný souhlas, kategorické odmítnutí nebo symbolická podpora několikaminutovou stávkou.


Ke stávce se nyní připojilo zhruba 550 podniků a závodů. V Praze se připojilo 80% podniků. Jejich počty se však každou hodinou zvyšují.v jaderné elekrárně Dukovany

Elektrárnu navštívili se studenty také herci Štěpnička, Vinklář a Bohdanová. Zástupci elektrárny odmítli vstoupit do stávky a uvedli, že kdo chce stávku podpořit, může si ve 12.00 hod. zazpívat státní hymnu.související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

situace v ulicích


události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.