www.TOTALITA.cz

50. léta
Manipulace společnosti

volební akt

Pravidelným a významným nástrojem manipulace byly tzv. volby. První parlamentní volby v novém režimu se konaly 30. května 1948. Novým volebním zákonem byla zavedena "jednotná kandidátka", jejíž složení navrhovala formálně Národní fronta, ve skutečnosti KSČ.


Alternativa nebyla. Účastí na volbách a vhozením kandidátky do urny hlasoval občan pro. Jednotnou kandidátku takto volilo hned napoprvé přes 80 % voličů. V následujících volbách neklesl počet hlasů pro kandidáty Národní fronty pod 97 %.


Neúčast na volbách byla považována za nepřátelský akt: v kádrových posudcích byla uváděna jako doklad záporného poměru k režimu a politické neangažovanosti. Naopak účast na volbách byla důkazem souhlasu s režimem.podpisové kampaně

Režim pečlivě organizoval manifestace souhlasu se svojí vládou k výročí Svátku práce 1. května a výročí Říjnové revoluce 7. listopadu.


Dalšími rituály souhlasu byly v padesátých letech mimořádné organizované kampaně. Pod zdravici ke Stalinovým 70. narozeninám v březnu 1949 bylo sebráno 77,6 % podpisů celkového počtu obyvatel.


Roku 1950 bylo podobně organizováno podepisování tzv. Stockholmské mírové výzvy. Obsahem byl požadavek zákazu atomové zbraně a odsouzení země, která by ji použila jako první.

Výzva vyhovovala sovětským zájmům, vojska východního bloku nebyla dosud dostatečně vyzbrojená. Z více než 12 milionů obyvatel Československa podepsalo výzvu 9,5 milionu.


Další akcí toho druhu bylo tzv. Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti ozbrojení západního Německa v roce 1951. Kromě utvrzování souhlasu s režimem byly takové výzvy i nástrojem mobilizace obyvatel.rezoluce za odsouzení oponentů

Jiného charakteru byly rezoluce organizované na podporu odsouzení politických oponentů:


"V Ústí nad Orlicí dne 9. 6. 1950. Státnímu soudu v Praze. My pionýrky střední školy dívčí v Ústí nad Orlicí, mladé budovatelky naší lidově demokratické republiky, projevujeme uspokojení a souhlas nad vynesenými rozsudky, které mají zaslouženě potrestat zrádce a rozvratníky naší vlasti. Vždyť oni připravovali novou válku, která by naši milovanou zemi zpustošila a jíž by padlo za oběť statisíce lidských životů." 51 podpisů, jedna z 6300 rezolucí občanů, které došly Státnímu soudu k procesu s Miladou Horákovou.zavedení cenzury

Ovládání společnosti napomáhala totální cenzura. Týkala se zahraničních i domácích médií. Cenzuru vykonával po únoru 1948 tiskový odbor ÚV KSČ.související texty:

smrt Stalina a Gottwalda

politické procesy v Československu

podpisové kampaně

volby 1946

volby 1946 (volební akt v podmínkách reálného socialismu)

situace v armádě


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.