www.TOTALITA.cz

čistky ve společnosti po roce 1968

Po tzv. očistě strany se dostává i na ostatní. Postupně jsou zbavováni míst všichni ti, kteří se jakýmkoli způsobem buď angažovali v tzv.obrodném procesu či projevili svůj nesouhlas s intervencí.


Svých funkcí jsou zbavováni jak členové ostatních stran (ČSS, ČSL, Strany slobody či Strany slovenské obrody, tak i zájmových organizací sdružených v NF. Jedná se např. i o funkcionáře Českého svazu zahrádkářů či Českého svazu včelařů. O svá místa přicházejí pracovníci ve školství ve všech stupních - od základního až po univerzity.


Čistky postihly ve velkém rozsahu sdělovací prostředky - rozhlas, televize, denní tisk. Ze svých funkcí museli odejít jak ředitelé televize a rozhlasu, tak i šéfredaktoři všech novin a časopisů. Některá periodika jako "Reportér", Literární listy či Studentské listy byla zrušena. Mnohým žurnalistům bylo zakázáno publikovat (V. Škutina, L. Vaculík)

Zvláště postižena je vědecká a umělecká oblast. Mnohým vědeckým pracovníkům je znemožněno publikovat a přednášet (J. Patočka, M. Machovec, O. Šik, P. Rychetský).


V umělecké sféře byli postiženi spisovatelé a básníci (J. Škvorecký, P. Kohout, L. Vaculík, E. Kantůrková, L. Aškenázy, M. Kundera, I. Klíma, L. Mňačko, I. Diviš, D. Tatarka, K. Šiktanc), dramatici (J. Procházka, V. Havel), režiséři (M. Forman, J. Kadár, E. Kloss), herci (V. Šašek, D. Vostřel, V. Chramostová, M. Vášová, J. Werich, R. Hrušinský, P. Landovský, J. Puchold) a zpěváci (Marta Kubišová, Karel Kryl, Jiří Suchý).V této oblasti se však přístup poněkud lišil. Někteří herci jako například V. Chramostová nebo M. Vášová nesměli vystupovat vůbec. R. Hrušinský, P. Landovský či J. Suchý hrát mohli, ale měli zamezený přístup do televize a filmu.

Tyto čistky měly za následek pozvolný úpadek celé naší společnosti ve všech sférách. Mnozí postižení poté, co nenašli ve svém oboru uplatnění zvolili emigraci. Naše společnost tímto způsobem přišla o řadu vynikajících odborníků.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.