www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
červnové události


02.-03.06.1969

V Bratislavě se konalo plenární zasedání ÚV KSS. Na programu byla především zpráva o politických úkolech a hospodářská situace.


05.06.1969

Federální shromáždění ratifikovalo smlouvu o nešíření jaderných zbraní.


05.-17.06.1969

Na Mezinárodní poradě komunistických a dělnických stran v Moskvě označil v projevu Gustáv Husák srpnovou invazi za internacionální pomoc.


05.-17.06.1969

Předsednictvo ÚV KSČ se rozhodlo urychleně řešit situaci mezi studenty, protože představitelé vysokoškoláků vyvolávali "nadále krizové situace, různé nátlakové akce, zaměřené v současné době zejména proti KSČ, jejímu vedoucímu postavení…"

Ministerstvu vnitra bylo uloženo odejmout Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy registraci.


19.06.1969

Ministerstvo vnitra oznámilo předsednictvu Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, že podle zákona 126/1968 svaz rozpouští.


19.06.1969

Václav Havel, Luďek Pachman a Michal Lakatoš se účastnili v Ostravě mítinku, označeného politickými orgány jako "provokace pravicových živlů".


20.06.1969

Byro ÚV KSČ svolalo poradu svých krajských organizací, která se zabývala situací ve studentském hnutí, důvody zrušení vysokoškolského svazu a vytvořením nové organizace; ta však vzhledem k odporu nevznikla. Předsednictvo zrušeného svazu se v dalším období nevzdalo.


20.-21.06.1969

Od poloviny června se šířily letáky s výzvou k nenásilnému odporu proti intervenci; společné zasedání vojenských rad ministerstva obrany a Střední skupiny sovětských vojsk jednalo o potlačení očekávaných demonstrací při výročí 21. srpna.

O několik dní dříve již vytvořilo předsednictvo Černíkovy vlády za stejným účelem pracovní skupinu v čele s premiérem.


23.06.1969

Závodní výbor ROH ČKD Lokomotivka označil odmítnutí registrace vysokoškolskému svazu jako mocenský zásah proti občanským svobodám. Záměr vyvolání stávky závodů na podporu studentů však již nepodpořil nejvyšší český odborový orgán.

O den později se konala patnáctiminutová stávka tří tisíc pracovníků ČKD.


24.06.1969

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo komplex opatření k zajištění klidu a pořádku všemi prostředky včetně nasazení ozbrojených sil na potlačení očekávaných demonstrací proti okupaci.


25.06.1969

Na městském aktivu KSČ v Olomouci Alois Indra prohlásil, že "jedině rozbití pravice posílí politiku KSČ".


26.06.1969

Proti podnikovým radám, do nichž pronikly "pravicové oportunistické živly", vystoupil Gustáv Husák.
Občanská společnost se však nevzdávala ani v atmosféře zastrašování a prvních trestních stíhání. V první půli června se proti politickému vývoji postavili zástupci patnácti závodů ČKD, na aktiv NHKG v Ostravě byli pozváni představitelé zapovězeného KOO TS, jehož představitelé se nadále scházeli a udržovali kontakt s dělníky.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.