www.TOTALITA.cz

vzpomínky tehdejšího poslance Josefa Lesáka na průběh Února 1948
7. díl: začíná "obrozenecký" proces na politické scéně, i v celé společnosti

TV: Víme, jak zprávu o ustavení nové vlády přijal dav z Gottwaldových úst na Václavském náměstí. Kde jste se ji dozvěděl Vy?

Ten den jsem byl na příkaz Vladimíra Krajiny v sekretariátu naší strany. V budově byla ve středu 25. února také skupinka vedoucích funkcionářů. Jeden z nich, Vladimír Krajina, byl 26. 2. 1948 zatčen, přestože Gottwald slíbil prezidentovi, že žádného z demokratických politiků neuvězní. Krajina byl později na prezidentovu intervenci propuštěn. Na nic nečekal a utekl i s rodinou za hranice.


Když československý rozhlas sděloval konec vládní krize, zvlhly mi oči. Přistoupil ke mně člen ÚV ČSNS Josef Nestával, pohladil mne po vlasech se slovy: "Klid Josífku, to horší máme před sebou."DR: Jak probíhala prohlídka v sekretariátu Vaší strany?

Budova našeho sekretariátu (rohový dům na dnešním Náměstí Republiky vedle obchodního domu Kotva - pozn. aut.) byla 23.2.1948 obklíčena příslušníky SNB s těžkými kulomety. Bezpečnost prováděla prohlídku a hledala zbraně a protistátní tiskoviny. Našli je - jednu pušku a jeden revolver. Na obojí existoval zbrojní průkaz. Zato odvezli tuny písemností. Přihlášky, pokyny, usnesení. Tomu jsem zabránit nemohl, i když jsem to dostal za úkol. Alespoň jsem to zdržoval, více se dělat nedalo. Krajina zatím běžel informovat prezidenta.DR: Jaký byl osud zabavených dokumentů? Jaké informace z nich komunisté použili?

Potřebovali mít seznam členů strany, aby mohli evidovat své "nepřátele". To pak bohatě činili. Jediný důkaz o protistátní činnosti neobjevili.


Vzpomeňte si na proces s Dr. Miladou Horákovou a spol. To "spol." bylo v jedné kauze 36 procesů s 639 muži a ženami, funkcionáři naší strany z ústředí, krajů a okresů. V těchto procesech bylo vyneseno a vykonáno 10 rozsudků smrti, 52 trestů doživotního vězení a 7860 let těžkého kriminálu. Na jednoho člověka v průměru 13 roků a 4 měsíce. A byl politický proces. Ty lidi jsem většinou znal a rozsudky jsem měl v ruce a četl je. Pouze samé fráze, nic konkrétního - velezrada, špionáž, spolupráce s nepřítelem.TV: Co se dělo ve vaší straně po 25. únoru?

Dění ve všech demokratických stranách řídily Akční výbory, složené z trosek těchto stran. Ty byly ustavovány hned 25. února odpoledne a následující den. Z 55 poslanců Národně socialistické strany nás bylo 30 tzv. vyakčněno. Zbavit mandátu nás podle ústavy nemohli, ale museli jsme opustit svá místa a sednout si do posledních řad a museli jsme opustit poslanecký klub své strany.


To se týkalo nás, lidovců, slovenských demokratů a z části též sociálních demokratů, kteří odmítli sloučení ČSSD s KSČ v jednotnou KSČ. Akční výbory těchto konkrétních stran rozhodly, že tito poslanci nejsou schopni spolupracovat pod vedením komunistické strany v obrozené Národní frontě. Mohu Vám říct, že jsem si v této společnosti vyakčněných připadal dobře. To, co bylo v mé straně nejlepší, bylo vyakčněno. Nejvzdělanější lidi, nejslušnější, nejčestnější a nejvěrnější straně i své republice.TV: Za svou naivitu se omlouvám, ale musím se zeptat. Jak se to stane, že ve vlastní straně vznikne Akční výbor?

Jednoduše. Ti lidé totiž věděli od těch Šlechtů, Petrů, Neumannů a Fierlingerů, že až komunisté přijdou k moci, že se členové Akčních výborů stanou ministry a vedoucími ústavními činiteli. Na tohle bohužel naletěli i studenti pod vedením Jiřího Pelikána. Členové AV se stali funkcionáři fakultních spolků a Svazu vysokoškolských studentů (SVS).TV: Kolik měla Vaše strana před Únorem 1948 členů?

602 000 členů.TV: A po Únoru?

Po 25. únoru měla každá strana povolen maximální počet 30 000 členů. Počet členů potom postupně klesal. To se samozřejmě netýkalo Komunistické strany, která navíc pohltila sociální demokracii.DR: Zdůvodňovali nějak komunisté ty maximální počty?

Ano. Tím, aby se neopakovaly pokusy o rozvracení Národní fronty tak, jak se to prý stalo v únoru 1948. Tím vznikla "Obrozená národní fronta."TV: Kdo určoval koho ze strany vyloučí?

Nejdříve byl ustaven Akční výbor a ten potom vylučoval. U nás v něm byl například Karel Lőbl nebo Bohuslav Kučera. Posledně jmenovaný se potom po Listopadu 1989 stavěl do role jediného zachránce demokratických zásad ve straně v době komunismu a sedal vedle komunisty Adamce při jeho jednání s Václavem Havlem. Radil po Listopadu 1989 svým věrným tak dobře, až druhá nejstarší strana ČSNS nakonec zmizela z politické scény.TV: Vedení strany nemuselo souhlasit s postupem Akčního výboru...

A tom se ani nediskutovalo. To považovala společnost té doby za logický vývoj, za právo komunistické strany. A ta společně s Akčním výborem rozhodla o novém složení vedení všech demokratických stran, které pochopitelně demokratickými být přestaly. Dosavadní volené vedení strany bylo rozpuštěno a jeho členové většinou vyakčněni.s panem Josefem Lesákem rozmlouvali 3. listopadu 2005 v jeho kladenském bytě Tomáš Vlček a Daniel Růžička.


díl rozhovoru:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10


Emanuel Šlechta

Alois Petr

Alois Neuman

Lidová strana

Demokratická strana

Únor 1948


vzpomínky - úvodní strana

autor textu: Tomáš Vlček, Daniel Růžičkaodkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.