www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
neděle   19. listopadu 1989

hlavní události dne

 • založení Občanského fóra
 • zástupci iniciativy Most se sešli s premiérem
 • byl ustaven Koordinační stávkový výbor VŠ
 • prohlášení a zatčení v souvislosti s osudem Martina Šmída

 

noční jednání iniciativy Most

V 0.30 hod. se v bytě Michala Horáčka sešli M. Kocáb, Z. Rytíř, P. Hájek, J. Závozda a další aktivisté iniciativy Most.


Byl zde zkoncipován a přijat 5. dokument Mostu,
tj. návrh, obsahující požadavky iniciativy Most:


 • 1) zajistit naplnění ústavního článku o svobodě shromažďování atd.
 • 2) ustavit komisi pro vyšetření událostí 17.11.,
  o výsledcích šetření pravdivě informovat veřejnost.
 • 3) zajistit důstojný pohřeb případných obětí policejních represí 17.11...
 • 4) jednoznačně se distancovat od všech forem represivního používání moci a to jak ve vnitřních záležitostech (brutální zásah policejních složek 17.11.), tak ve vztazích mezinárodních - invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR r. 1968.


porada u V. Havla

V bytě u Václava Havla se po poledni sešli Saša Vondra, Jan Urban, Rudolf Battěk, Miloš Hájek, Karel Štindl aj. Radili se o dalším postupu v tehdejší situaci. Výsledkem bylo rozhodnutí sezvat přátele na večerní shromáždění, pro něž název "Fórum" navrhl J. Urban a V. Havel dodal atribut "Občanské".zástupci iniciativy Most u premiéra

Po telefonickém rozhovoru poradce premiéra Oskara Krejčího s Michalem Horáčkem byli M. Horáček a M. Kocáb v době od 11.20 do 12.40 hod přijati premiérem L. Adamcem.


Na setkání přečetli 5. dokument iniciativy Most. Z premiérovy reakce bylo zřejmé, že odsouzení invaze r. 1968 mu není proti mysli.


L. Adamec poukázal na příklad NDR, kde se shromažďuje na 200-300 tisíc demonstrantů. V takto velkém počtu by sám spatřoval naději na změny. M. Kocáb ujistil premiéra, že studenti mají svůj program.


L. Adamec sdělil, že J. Fojtík cenzuruje i jeho projevy a vláda nemá vliv na masmedia, kontrolovaná J. Fojtíkem. Nepřislíbil proto ani zveřejnění programu iniciativy Most v novinách.


Opětovně vyjadřoval naději a přání, aby obětí v nastalých změnách bylo co nejméně. Politiku charakterizoval jako umění možného. Seznámil zástupce Mostu se skutečností, že už dvakrát podal demisi, která však nebyla přijata.od 15.00 hod.

Václav Havel připravoval v Činoherním klubu základní provolání Občanského fóra.


po 15.00 hod.

Československá strana socialistická vydala prohlášení, v němž trvá na radikálním a okamžitém rozchodu s minulostí a požaduje nikoliv demokratizaci, ale demokracii.


16.00. hod

Vyšetřovatel SNB zadržel P. Uhla a vznesl proti němu obvinění z trestných činů podle §112,199 tr.z. Proti P. Uhlovi bylo zahájeno trestní stíhání v souvislosti se sdělením, které o údajné smrti M. Šmída P. Uhl předal stanici Svobodná Evropa.


Drahomíra Dražská, od níž zpráva o smrti M. Šmída pocházela, byla zadržena spolu s manželkou Petra Uhla orgány StB. Svoji původní výpověď o smrti M. Šmída popřela. (podrobnosti celého příběhu)


vznik stávkového výboru pražských VŠ

Na koleji Hvězda se v podvečer sešli studenti pražských vysokých škol. Po poplašných zprávách o blížící se StB narychlo vytvořili Pražský koordinační stávkový výbor, ve kterém měla každá fakulta dva zástupce. Poté se chtěli přesunout do Činoherního klubu, kde v té době probíhalo zakládání OF.


Po příchodu na místo se od vycházejících lidí opět dozvěděli "informace" o tom, že se účastníky chystá pozatýkat StB. Proto využili nabídku jednoho asistenta z techniky a přesunuli se tam. Celou noc se poté rokovalo o požadavcích pražských VŠ. K ránu bylo hotové Programové prohlášení o 10 bodech.


18.00

U Václava Havla se sešli V. Malý, J. Křižan, L. Lis, S. Vondra, R. Battěk. Byl čten návrh Provolání Občanského fóra, analyzována současná situace v Praze, diskutovalo se o požadavcích na vládu. Účastníci schůzky se pak postupně vypravili do Činoherního klubu.


po 19. hodině v ČST

Ministryně školství Synková oznámila, že se podařilo najít studenta Martina Šmída a dementovala informaci o jeho smrti.


V ČST je také odysílán nevěrohodný záznam rohovoru s Martinem Šmídem.21.00 hod. v ČST

Předseda vlády České socialistické republiky František Pitra, pověřený předsednictvem ÚV KSČ, vyzval v Československé televizi ke klidu a podpoře stranického a státního vedení. Ve svém projevu uvedl i následující slova, která byla v posledních letech pro soudruhy typická:

..."Program přestavby a demokratizace, naše československá cesta, respektující vlastní historické i dnešní zkušenosti i zkušenosti dalších socialistických zemí je trnem v oku některým kruhům doma i v zahraničí. Každá příležitost je jim dobrá k organizování destabilizace a rozvratu a tím k narušení nastupujících reforem"...založení Občanského Fóra (OF)

Na jednání asi 300 účastníků (mj. zástupců nezávislých iniciativ) bylo ve 22.00 v sále Činoherního klubu oznámeno založení Občanského fóra (OF).

Prohlášení OF se 4 základními požadavky:


 • 1) odstoupení činitelů spojených s přípravou a následky intervence v r. 1968,
 • 2) okamžité odstoupení Štěpána a Kincla, odpovědných za zásahy policie proti manifestantům 17.11.,
 • 3) ustavení komise s účastí OF k vyšetření zásahu,
 • 4) propuštění všech vězňů svědomí.


O textu Prohlášení OF proběhla diskuse, po úpravách byl text schválen. OF vyjádřilo podporu pro generální stávku připravovanou na 27.11.


M. Kocáb informoval o přípravách na jednání s premiérem Adamcem. Tyto přípravy koná iniciativa Most, která se má stát jakýmsi mostem mezi oficiálními činiteli a nezávislými aktivisty.


Z řad členů KSČ byl přítomen režisér J. Svoboda. Bylo vytvořeno vedení OF, cca 15 osob, které podepsaly Prohlášení OF.


Podle V. Havla by Občanská fóra měla vznikat všude po republice, členem OF je každý, kdo se jím cítí být.noc

Na shromáždění vysokoškolských studentů na ČVUT na Karlově náměstí byl ustaven Koordinační VŠ stávkový výbor. Došlo ke sporům radikálnějších studentů z uměleckých škol s umírněnějšími.


Na shromáždění se dostavili Saša a Martina Vondrovi a V. Malý, kteří přečetli studentům Prohlášení OF. Studenti vypracovali i své vlastní prohlášení.


V Bratislavě bylo tento večer založeno hnutí Veřejnost proti násilí (VPN).


založení Občanského fóra

některé další události tohoto dne

 • V Praze byla ustanovena oficiální skupina žurnalistů pro vznik Nezávislého svazu novinářů


 • Do Bukurešti odcestovala na pozvání ÚV RKS delegace KSČ, vedená Karlem Urbánkem

 • Zdeněk Podskalský se na protest proti zásahu 17.11. veřejně vzdal režie televizního Silvestra


 • Různé zájmové skupiny obyvatelstva, iniciativy a sdružení vydávaly svá (odsuzující) stanoviska k 17.11.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

situace v ulicích


události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46, připomínky Martin Mejstřík

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.