www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
sobota   25. listopadu 1989

hlavní události dne

 • zvoleno nové stranické vedení
 • 800 000 účastníků demonstrace na Letenské pláni
 • svatořečení Anežky Přemyslovny
 • odstoupení Miroslava Štěpána

 

ukončeno zasedání ÚV KSČ

Po skončení zasedání (kolem 03.00 hod.) se konala tisková konference. Šéfredaktor Rudého práva a člen sekretariátu ÚV KSČ Zdeněk Hoření na ní informoval o výsledcích mimořádného pléna ÚV KSČ, o provedených kádrových změnách a vyjádřil se v tom smyslu, že Poučení z r. 1968 trvá. Ani nové složení ÚV neodpovídalo situaci. Štěpán v předsednictvu zůstal a Adamec naopak ne. Když novináři zjistili, že Hoření ani nezná požadavky OF, skončila konference v podstatě debaklem.prohlášení OF

Občanské fórum vydalo v 04.30 hod. prohlášení k personálním změnám v předsednictvu ÚV KSČ. Zde se zdůrazňuje, že provedené změny jsou nedostatečné, vedou ke zneklidnění a pochybnostem zda strana pochopila krizi, že ve vedení KSČ zůstávají lidé, jejichž odchod OF žádá.


Vůli stoupenců OF vyjádří manifestace v sobotu ve 14 hod. na Letenské pláni. Prohlášení bylo zakončeno výzvou k účasti na generální stávce 27.11. od 14 hod. a výzvou k vytrvalosti a stupňování tlaku na vedení KSČ.svatořečení Anežky Přemyslovny

Pontifikální mše u příležitosti svatořečení Anežky Přemyslovny se v katedrále sv. Víta na Pražském hradě účastnilo 7 000 lidí. Kardinál Tomášek zde mj. potvrdil, že církev "stojí za lidem". Mši přenášela ČST.


zasedání federální vlády

Ve 12.00 hod. se sešla na mimořádném zasedání FV ČSSR. Doporučila, aby se Národní fronta doplnila o zástupce jiných politických stran a nestraníky a jmenovala svého představitele pro jednání se zástupci studentů.


Doporučila prezidentu ČSSR, aby pozastavil trestní stíhání, případně prominul trest odnětí svobody občanům za některé činy proti společenskému a státnímu zřízení.


Zároveň se rozhodla urychlit dopracování návrhu nové ústavy a zákonů o shromažďování, spolčování a petičním právu, tiskového a branného zákona.


Do prvního pracovního kontaktu se zástupci stávkujících studentů pak vstoupili K. Juliš, J. Johanes a M. Čalfa.
zastavení stíhání polit. vězňů

Prezident republiky G. Husák zastavil trestní stíhání proti J. Čarnogurskému, M. Kusému, J. Rumlovi, P. Uhlovi, R. Zemanovi. Prominul trest odnětí svobody I. Jirousovi, I. Polanskému a F. Stárkovi.

demonstrace na Letenské pláni

se uskutečnila po 14. hodině. Zúčastnilo se jí přes 800 000 lidí.Havel na Letné

Václav Havel hovoří na Letnétisková konference OF

Na tiskové konferenci Občanského fóra, konané po skončení letenské demonstrace, bylo oznámeno, že se v průběhu neděle setkají zástupci OF s předsedou vlády Ladislavem Adamcem.


Na jednání OF bylo rozhodnuto o změně sídla OF mimo Laternu magiku, kde bylo podezření z odposlechu StB. Nové místo nebylo zatím určeno.vystoupení v ČsT

V Československé televizi vystoupil s projevem nový generální tajemník ÚV KSČ, K. Urbánek. Konstatoval, že země se ocitla na historické křižovatce a strana chce nastoupit novou cestu. Zdůraznil otázku důvěry ke straně a autority strany, odtrženost strany od lidí, jejich zájmů a potřeb. Přislíbil jednat se všemi, kteří to dobře myslí s osudem země, promluvil o nutnosti provést ve straně očistu a vystoupit proti zneužívání funkcí.


Téhož dne vystoupil v ČsT doc. V. Komárek s prognostickou úvahou a V. Havel jako představitel Občanského fóra, které sdružuje tu část občanské veřejnosti, jež má kritický vztah k politice vedení státu. Konstatoval, že generální stávka bude manifestací vůle po svobodě a demokracii.


V bratislavské televizi byla v pořadu Dialog uvedena diskuse, jíž se zúčastnili M. Kusý, M. Šimečka, F. Gál, L. Grendel a L. Feldek. Herec M. Kňažko přečetl prohlášení Verejnosti proti násiliu, jejímiž členy jsou všichni, kdo se diskuse zúčastnili.odstoupení Štěpána

Na zasedání MV KSČ ohlásil svou rezignaci vedoucí tajemník Miroslav Štěpán a s ním všichni členové vedení MV.


některé další události tohoto dne

 • Československá televize a Československý rozhlas informovaly, že vstoupí do generální stávky. Ke stávce se připojilo i pražské metro.


 • Československá demokratická iniciativa vydala prohlášení ke změnám ve vedení KSČ, vyslovila se na podporu studentů, Občanského fóra a generální stávky.


 • Přípravný výbor Pokrokového hnutí Rómů se přihlásil k Občanskému fóru.


 • Někteří čeští spisovatelé se sešli a vytvořili OF českých spisovatelů. Byli to zejména ti, kteří 20 let nemohli publikovat, spisovatelé tvořící a žijící v zahraničí i někteří ze Svazu spisovatelů, kteří se postavili proti vedení Svazu.


 • Na ruzyňském letišti byl uvítán zpěvák Jaroslav Hutka. Několik hodin čekal za skleněnou stěnou, než dostal vstupní vízum. Z druhé strany skla na něj celou dobu čekali lidé. Odpoledne již vystoupil na Letné.

 • Předsednictvo Fotbalového svazu ČSTV se vzhledem k současným událostem rozhodlo odložit 13. kolo fotbalové ligy.


 • Studenti právnické fakulty UK rozšířili leták s informacemi o možnostech odvolání poslanců nejvyšších zastupitelských sborů a NV všech stupňů. S letákem o charakteru poslanců FS přišli i studenti pedagogické fakulty UK ("Víte, kdo nás zastupuje na Federálním shromáždění").


 • V pražském Parku kultury a oddechu uspořádal městský výbor SSM spolu s Občanským fórem veřejnou diskusi, při níž převládl názor, že žádná politická síla v zemi by neměla mít monopol na vedoucí roli ve společnosti. Vystoupil církevní představitel, řada herců a zpěváků.


 • V PZO KOVO (podnik zahraničního obchodu) došlo ke dvěma případům vrácení členských legitimací komunistické strany.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

situace v ulicích


události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.