www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
březnové události

01.03.1989

Dánský ministr zahraničních věcí podal protest proti odsouzení Václava Havla. Ten čs. vláda vzápětí odmítla s tím, že odsouzení byli vinnými podle trestního zákona a čs. soudy jsou prý nezávislé.

V době oficiální návštěvy dánského ministra zahraničních věcí Uffe Ellemana-Jensena v Československu uspořádal velvyslanec Dánského království oběd, kterého se zúčastnilo osm představitelů nezávislých iniciativ (Jiří Dienstbier, Michael Dymáček, Jiří Hájek, Václav Malý, Karel Srp, Ruth Šormová, Petr Uhl a Alexandr Vondra).


01.03.1989

Na schůzi Italské socialistické strany požadoval Jiří Pelikán, aby se tato strana zasadila za propuštění Václava Havla z vězení.


02.03.1989

Premiér vlády Ladislav Adamec slíbil předložit podrobný rozbor ekonomické situace státu Federálnímu shromáždění. Údajně je hotový několik týdnů, ale jeho obsah stále podléhá utajení.


03.03.1989

Mezinárodní organizace pro lidská práva se sídlem ve Vídni vysílá do Prahy delegaci, aby prošetřila zachovávání lidských práv v Československu.

Také delegace Evropského parlamentu navštíví postupně Maďarsko, Sovětský svaz, Polsko a též Československo. V delegaci je Otto von Habsburk, který doufá, že Maďarsko bude neutrální a že Evropa bude sjednocena.


04.03.1989

Čs. novinář Vladimír Škutina, který ve Švýcarsku vydává časopis Reportér, se obrací dopisem na čs. veřejnost, aby otevřeně řekla režimu "Už dost!" a dožadovala se svobody.


06.03.1989

V celém světě na mnoha místech vzpomínají výročí narození T. G. Masaryka (narodil se 7. března 1850).
Americký velvyslanec v ČSSR se poklonil jeho památce na hřbitově v Lánech a vyslovil naději, že s myšlenkami TGM se mohou snáze uskutečňovat touhy země po svobodě a demokracii.


06.03.1989

Olze Havlové bylo dovoleno mluvit s odsouzeným manželem až 23. února, a to pouhých sedm minut. Vzájemné dopisy z vězení nejsou doručovány, Václav Havel dostává jen některé, přičemž na jeho adresu chodí stovky dopisů z domova zahraničí.


07.03.1989

V jednom obchodě na Národní třídě v Praze vystavili podobiznu T. G. Masaryka v den výročí jeho narození, u ní dva citáty z díla a kytičku sněženek. Vše muselo být na příkaz policie okamžitě zlikvidováno.


08.03.1989

Ekologický dokument Nahlas přijalo jednání čs. sekce Biologické společnosti Čs. akademie věd. Jsou v něm uvedena odtajněná data o životním prostředí v zemi, které je silně narušené a vykazuje nepříznivé hodnoty. V silně ekologicky narušených oblastech žije více než třetina obyvatelstva. Například z 271 skladů ropných látek vyhovuje předpisům pouze 26 z nich.


16.03.1989

Evropský parlament žádá svobodu pro Václava Havla a jeho přátele. Čs. vláda podepsala ve Vídni dokument, který porušuje svými rozsudky proti lidským právům.


20.03.1989

Kardinál František Tomášek uvedl, že Svatá církev se až dosud dohodla se všemi zeměmi s diktátorským režimem, ale už 40 let se nemůže dohodnout o obsazení čs. biskupství, což je v historii církve nevídané a neslýchané. Odpověď na svůj dopis obdržel až po sedmi měsících čekání.


21.03.1989

Nezávislý Helsinský výbor vydal výzvu, v níž prohlásil 21. březen za den solidarity s Václavem Havlem. Ve Vídni lidé podepisují petici za propuštění Václava Havla. Veřejnost byla informována o represáliích v Praze, o čs. věznicích, rozsudcích a domovních prohlídkách.

V kostele sv. Jiljí v Praze se konala večerní bohoslužba s modlitbou za propuštění Václava Havla z vězení.


22.03.1989

Nezávislá aktivistka Hana Marvanová uvádí, že skrývání faktů o pronásledování nezávislých iniciativ nikomu nepomůže. Doba, kdy se bude i v Československu hovořit svobodně a otevřeně, není daleko. "Obracíme se svými požadavky vždy na oficiální orgány země. Chceme si však zachovat nezávislý názor. Očekáváme proto důvěru a otevřenost a ne nálepky nepřátelství a protistátních živlů…"


23.03.1989

Začalo největší období liturgického roku, v němž mnozí lidé v naší zemi nesou svůj těžký kříž - zaznělo v mnoha kostelech na výzvu kardinála Františka Tomáška a Vatikánu. Deset ze 13 biskupských stolců zůstává nadále neobsazeno.


28.03.1989

Charta 77 vydala analýzu O kritickém stavu čs. školství a potřebě zavést demokratický školský systém. Uvádí se, že "bezmála půl století je s koncepcí vzdělávání a školskou soustavou manipulováno především podle momentálních nápadů dogmatické, neživotné, vnitřními rozpory zmítané a morálně otřesné politické moci… Dosavadní postupy školské politiky znamenaly jen hlubší a hlubší degradaci a deformaci našeho vzdělávání a školství, které kdysi mělo velice dobrou evropskou úroveň…"související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.