www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1981

13. 1. 1981

Sdělení o předání funkce mluvčích Charty 77 V. Malému a B. Placákovi, spolu s životopisy jmenovaných.


5. 2. 1981

Prohlášení, zaslané na vědomí prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a čs. tiskové anceláři, o případu vězněného R. Batťka, o petiční akci za jeho propuštění a o hladovce, kterou zahájila jeho manželka.


10. 2. 1981

Dopis zaslaný Jacku Kuronovi s poselstvím solidarity polskému Výboru společenské sebeobrany (KOR).


17. 2. 1981

Sdělení a texty návrhů na posílení evropské myšlenky (vypracovaných skupinou signatářů Charty 77 a zveřejněných mluvčími), určené pro jednání madridské následné schůzky účastnických států KBSE (konference o evropské bezpečnosti a spolupráci).


21. 2. 1981

Sdělení o sborníku dokumentů a úvah "Případ ing. Rudolfa Batťka".


22. 2. 1981

Dopis prezidentu republiky s opětnou výzvou, aby Československo zlepšeními v oblasti lidských a občanských práv přispělo k úspěchu madridské následné schůzky účastnických států KBSE.


26. 3. 1981

Dopis Federálnímu ministerstvu práce a sociálních věcí, na vědomí Ústřední radě odborů, s kritikou argumentů čs. delegáta v Mezinárodní organizaci práce, při projednávání stížnosti na diskriminační praktiky, uplatňované v Československu v zaměstnání a v povolání; přiložena analýza, označená jako příspěvek signatářů Charty 77.


9. 4. 1981

Dopis prezidentu republiky o zastrašovacích policejních akcích proti několika desítkám signatářů Charty 77 ve dnech 1. a 2. dubna 1981.


20. 4. 1981

Sdělení o žádostech z domova i ze zahraničí a o solidárních akcích za propuštění R. Batťka na svobodu.


27. 4. 1981

Seznam dalších 44 signatářů.


7. 5. 1981

Dopis Federálnímu shromáždění, předsedovi vlády ČSSR a České národní radě o policejních akcích proti signatářům a přátelům Charty 77.


7. 5. 1981

Blahopřejný dopis Andreji Sacharovovi k 60. narozeninám.


12. 5. 1981

Sdělení a analýza, vypracovaná v okruhu signatářů a zveřejněná mluvčími, o stavu životního prostředí v Československu.


15. 5. 1981

Sdělení o policejních akcích a zatčeních v Praze, Brně a Bratislavě ve dnech 6.–12. května v souvislosti se zadržením dvou Francouzů na čs. hranicích 27. dubna 1981.


18. 5. 1981

Pozdravný dopis papeži Janu Pavlu II. k 61. narozeninám, s přáním brzkého uzdravení z následků atentátu.


11. 6. 1981

Dopis Federálnímu shromáždění, v němž Charta 77 odmítá nařčení, že je spojena s diverzními a špionážními centry v zahraničí a žádá ustavení parlamentního výboru k prošetření věci.


15. 7. 1981

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR upozorňující na stupňující se pronásledování určitých skupin čs. občanů v období od června 1980.


mezi 27. 7. a 27. 8. 1981

Dopis prezidentu Francie s prosbou o intervenci ve prospěch uvězněného R. Batťka.


1. 10. 1981

Dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě a generálnímu prokurátorovi ČSSR, vyzývající k zastavení perzekuce občanských iniciativ a nezávislé literární tvroby a k propuštění nespravedlivě stíhaných občanů na svobodu.


16. 11. 1981

Prohlášení stanoviska k současnému mírovému hnutí v západní Evropě.


2. 12. 1981

Dopis prezidentu republiky se žádostí o amnestii pro občany uvězněné za činnost v občanských iniciativách, za náboženskou činnost a za nezávislou kulturní tvorbu.


4. 12. 1981

Dopis velvyslanci SSSR v Praze, v němž Charta 77 vyjadřuje solidaritu s A. Sacharovem a žádá, aby bylo vyhověno požadavkům, pro které vstoupil do hladovky.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980

1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.