www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
čtvrtek   23. listopadu 1989   situace v ulicích

Václavské náměstí

Kolem 16. hodiny se na Václavském náměstí v Praze shromáždilo na 300 000 demonstrantů. Vystoupení řečníků na balkonu budovy vydavatelství Melantrich moderoval Václav Malý.


Vystoupil zde herec Rudolf Hrušínský st.,

za Čs. stranu lidovou dr. Sacher,

za SSM I. Petružela,

za Čs. stranu socialistickou J. Škoda.

Václav Havel přečetl prohlášení Občanského fóra.


Předseda Ekumenické rady církví, J. Hromádka při svém vystoupení upozornil, že "hmotně budeme mít snad méně, ale duchovně budeme bohatší".


V. Komárek z prognostického ústavu se ve svém projevu přihlásil k OF a vyslovil požadavky pracujících.


O hrozící katastrofě v ekologické oblasti promluvil J. Vavroušek.


Zúčastněným se během demonstrace naskytl neobvyklý pohled. V jednom okamžiku na náměstí dorazil průvod (i s transparenty) několika tisíc dělníků z ČKD, vedených kovářem Petrem Millerem.


Dosud nejpočetnější demonstrace byla ukončena hymnou, kterou s C a K Vocalem zazpívaly Marta Kubišová a Hana Zagorová.po republice

Studenti a herci, pohybující se po celé republice, začali nabízet videokazety se záznamem zásahu 17.11. Na žádost studentského koordinačního výboru byli bezplatně převáženi asi 50 vozidly pražské taxislužby. Na Slovensku navštívili mj. i Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskou Bystrici a Zvolen.Bratislava

protestního shromáždění se zúčastnilo 60 000 osob. Vystoupil zde také A. Dubček.Brno

s projevy k 28 000 obyvatel vystoupili mj. Jaroslav Šabata a Jiřina Jirásková.související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

situace v ulicích

přepis projevu ved. tajemníka KSČ v ČKD


události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.