www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
prosinec 1989 - některé události

3. prosince 1989

 • Prezident republiky jmenoval novou federální vládu. Pod vedením Ladislava Adamce má celkem 20 členů, z toho 15 členů KSČ. OF i VPN tuto vládu odmítlo.


 • Od půlnoci 4.12. mohli občané ČSSR vycestovat do Rakouska bez výjezdních doložek, celních prohlášení, devizových příslibů a víz. (týkalo se pouze Rakouska)
4. prosince 1989

 • Na Václavském náměstí v Praze se sešly desetitisíce lidí, aby demonstrovaly proti složení nové vlády. Kritizováno bylo především zastoupení ministrů za KSČ, které neodpovídalo současné situaci. Na závěr demonstrace zazpíval hymnu Karel Gott společně s Karlem Krylem.


 • Štáb OF se přestěhoval z divadla Laterna magika do Špalíčku na Jungmannově náměstí.


 • V televizi vystoupil poprvé veřejně od 17.11. prezident Husák.


 • V Moskvě prohlásili vedoucí představitelé 5ti států Varšavské smlouvy, že vstup jejich vojsk do Československa v srpnu 1968 znamenal vměšování do vnitřních záležitostí čs. státu a musí být odsouzen.
5. prosince 19896. prosince 1989

 • L. Adamec jednal s OF o doplnění sočasné federální vlády.
7. prosince 1989

 • Dopoledne oznámil premiér Adamec prezidentu republiky demisi federální vlády. G. Husák pověřil sestavením nové vlády Mariána Čalfu, dosavadního ministra vlády bez portfeje, člena KSČ.


 • Miloš Jakeš a Miroslav Štěpán byli vyloučeni z KSČ pro hrubé politické chyby.
8. prosince 1989

 • Prezident republiky vyhlásil amnestii, týkající se trestních činů podvracení republiky, poškozování zájmů státu světové socialistické soustavy, pobuřování a dalších podobných.
9. prosince 1989

 • Po jednání u kulatého stolu předal ve 21.30 hod. Marian Čálfa zástupcům rozhodujících politických sil složení nové federální vlády.
10. prosince 1989

 • po 13. hodině odvolal prezident Husák dosavadní vládu a zároveň jmenoval novou vládu (Vláda národního porozumnění) v čele s Mariánem Čalfou (21 členů, z toho 10xKSČ, 7x bezpartijní, 2x ČSS, 2x ČSL)


 • Prezident Husák oznámil předsednictvu FS ČSSR svou abdikaci.


 • Byla ukončena stávka divadel.


 • V opuštěném lomu v Záluží u Plzně byly na ploše 100m2 páleny dokumenty StB a krajské správy Bezpečnosti.


 • Během uplynulého víkendu navštívilo Rakousko 250 000 občanů.

11. prosince 1989

 • Sdružení Pacem in terris oznámilo kardinálu Tomáškovi ukončení své činnosti.


 • Kandidáty na funkci prezidenta republiky byli postupně navrženi Čestmír Čísař, Václav Havel a Alexandr Dubček.


 • Na základě rozhodnutí federální vlády začalo odstraňování železné opony na našich hranicích s nesocialistickými státy - neboli ženijně technických zátarasů.


 • Socha prezidenta Masaryka byla téměř po 50 letech vysekána ze zdi v jevičkovském pivovaru.12. prosince 1989

 • Federální shromáždění odsoudilo intervenci do Československa v roce 1968.14. prosince 1989

 • Po 50 letech přijel na návštěvu Československa Tomáš Baťa. Všude byl vítán s nadšením.15. prosince 1989

 • Na plenárním zasedání ONV Gottwaldov bylo rozhodnuto městu opět vrátit název Zlín.


 • V budově SBČS na Vávlavském náměstí byl do provozu uveden první bankomat, umožňující výběr peněžních prostředků ze sporožirových účtů.21. prosince 1989

 • Předseda federální vlády s oběma místopředsedy zastavil činnost Správy vyšetřování StB a přijal opatření k rozpuštění jejich útvarů.


 • Vláda ČSSR ukončila vyplácení osobních důchodů.


 • Na probíhajícím mimořádném sjezdu KSČ byl přijat akční plán. Jeho součástí bylo rozhodnutí o rozpuštění Lidových milicí ke dni 21.12.1989. Generálním tajemníkem byl zvolen L. Adamec a prvním tajemníkem Vasil Mohorita.23. prosince 1989

 • V nápravném zařízení v Banské Bystrici vznikly po nevyjasněné smrti jednoho z odsouzených nepokoje, které se později rozšíříly i do dalších NZ. Cílem protestů bylo zlepšení životních podmínek odsouzených.27. prosince 1989

 • Z Paříže přicestoval do Prahy po více než 40 letech vydavatel exilového týdeníku Svědectví Pavel Tigrid.28. prosince 1989

 • Na 19. společné schůzi obou sněmoven FS byl dočasně změněn volební zákon. Díky tomu mohli být sněmovnou zvoleni noví poslanci, kteří nahradili odstupující.


 • Na 19. společné schůzi obou sněmoven FS byl předsedou FS zvolen Alexander Dubček.

volba prezidenta

 • 29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu po 41 letech zvolen prezidentem republiky nekomunista, reprezentující široký proud politických sil. Jednomyslně byl zvolen Václav Havel. Zvednutí ruky při hlasování znamenalo pro mnohé poslance doslova politický i osobní přemet.ukončení studentské stávky

 • 29. prosince 1989 bylo zveřejněno prohlášení celostátního koordinačního výboru studentů:
  "Václav Havel je pro nás dostatečnou zárukou nezvratnosti vývoje v ČSSR. Zvolení jeho i pana Dubčeka do vysokých funkcí je vyvrcholením obrodného procesu, který jsme v listopadu začali. Vysoké školy přejdou na stávkovou pohotovost, zůstane zachována struktura stávkových výborů i jejich propojení. nadále budou pracovat i jednotlivé komise, řešící konkrétní problémy, které stojí nejen před námi, ale i před celou společností…"


související texty:

listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.