www.TOTALITA.cz

srpnové události

01.08.1950

V ostravské věznici byli popraveni z politických důvodů
příslušník SNB Ladislav Cée a štb. kap. ČSA Miloš Morávek.


01.08.1951

V ostravské věznici byl popraven z politických důvodů úředník Josef Polomský.


01.08.1953

Svou činnost zahájil cenzurní úřad Hlavní správa tiskového dohledu. Více viz. cenzura.


02.08.1945

Skončila Postupimská konference.
Vyslovila se pro politickou a hospodářskou jednotu Německa, zabývala se uzavřením mírových smluv se spojenci Německa, otázkami okupace Německa, placením reparací, demilitarizací, vysídlením německých obyvatel z ČSR, Polska a Maďarska, stanovením hranic Německa se sousedními státy. Konference potvrdila sovětskou převahu ve východní Evropě.


03.08.1951

V jihlavské věznici byli popraveni z politických důvodů
katolický kněz Václav Drbola, lesník František Kopuletý, rolník Antonín Mityska, sítař Drahoslav Němec, katolický farář František Pařil, rolník Antonín Plichta st. a lesník Antonín Škrdla.


04.08.1992

Zemřel kardinál František Tomášek.


05.08.1969

Před 1. výročím sovětské okupace začala další prosovětská kampaň oficiální propagandy.


06.08.1969

Jmenován nový ředitel Čs. televize Jan Zelenka. Ve své funkci vydržel do června 1989.


08.08.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů
vrchní stržm. SNB Josef Kmínek, příslušník SNB Josef Macej a Karel Strmiska.


09.08.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů typograf Rudolf Fuksa a dělník Jiří Hejna.


11.08.1945

Dekretem presidenta republiky (50/1945 Sb.) byl u nás znárodněn film. Jeden z předpokladů pro pozdější podřízení filmového umění totalitnímu režimu.


11.08.1948

Narodil se český student Jan Palach.


11.08.1969

Před výročím sovětské okupace začala oficiální kampaň s jasnou demonstrací moci: přesuny ozbrojených sil do okolí Prahy, pohotovost SNB, polní cvičení LM. Kampaň skončila 20.8.


13.08.1961

Hraniční ulice sovětského sektoru byly obsazeny sovětskými vojáky. Dělníci pod ochranou zbraní začali se stavbou Berlinské zdi, jednoho ze symbolů rozdělené Evropy.


14.08.1921

V Praze vznikl Proletkult, jenž se snažil o řízení levicové kultury KSČ. Šlo o export sovětské politiky a kultury na Západ. Zanikl v roce 1924.


18.08.1990

Zemřel teolog Josef Zvěřina.


21.08.1968

Vojska pěti států tzv. Varšavské smlouvy vstoupila bez vědomí čs. státních orgánů na území ČSSR, aby zabránila budování tzv. "socialismu s lidskou tváří". (další informace)


21.08.1968

Ředitel Ústřední správy spojů věrný konzervativním silám vydal pokyn odpojit rozhlasové vysílače na středních vlnách, aby zabránil vysílání "Prohlášení všemu lidu" odsuzující okupaci.


21.08.1968

Sovětská okupační vojska obsadila všechna studia Čs. televize a významné TV vysílače.
Čs. televize, věrná legálně zvoleným zástupcům státní a politické moci, vysílá až do 26.8. z narychlo vybudovaných provizorních studií.


21.08.1969

Na mnoha místech republiky proběhly demonstrace proti 1. výročí okupace. Výsledkem brutálního zásahu čs. pořádkových jednotek v Praze a v Brně byli zranění a několik mrtvých. O den později přijalo předsednictvo Federálního shromáždění zákonné opatření, tzv. pendrekový zákon, který tyto zásahy zpětně legalizoval.


22.08.1968

V pražských Vysočanech se sešel mimořádný sjezd KSČ, který odsoudil okupaci a podpořil polednovou politiku Alexandra Dubčeka a celého vedení strany. Sjezd byl později anulován.
(další informace)


23.08.1939

V Moskvě byla podepsána sovětsko-německá smlouva o neútočení (tzv. pakt Ribbentrop-Molotov). V tajném dodatku byla vymezena hranice zájmů ve východní Evropě mezi oběma diktátorskými státy.


23.08.1952

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů textilní mistr Milan Jurča.


23.08.1968

V Moskvě byla zahájena jednání mezi československými a sovětskými představiteli o dalším vývoji v ČSSR. Výsledkem těchto jednání byl text protokolu, který zavazoval čs. představitele k odstranění polednových změn.


24.08.1999

Zemřel břevnovský arciopat Jan Anastáz Opasek


25.08.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů krejčí Václav Rousek.


26.08.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů ved. výrobního družstva Josef Vávra (Stařík).


23.08.1968

Po ukončení jednání byl v Moskvě podepsán text tzv. moskevského protokolu. Z čsl. delegace nepodepsal pouze František Kriegel.


27.08.1952

V internaci po překaženém pokusu o útěk za hranice zemřel kněz Jan Hála.


29.08.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů rolník Josef Krejčí a dělník Josef Matouš.


29.08.1989

Stanislav Devátý odsouzen ke 20 měsícům vězení. K odvolacímu řízení se však nedostavil a odešel za hranice do Polska, odkud se vrátil až po listopadové revoluci.


30.08.1952

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů Leopold Doležal.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.