www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1968
únorové události

Význam střetu dvou křídel politických sil v ústředním výboru KSČ na přelomu let 1967/68 měl zůstat utajen. Novináři však měli své kontakty a mírně pootevřené dveře pro reformy společenského uspořádání v ČSSR rozrazili dokořán.

Rozhlasový přijímač vlastnilo více než sedm miliónů koncesionářů, počet televizních koncesionářů se během roku blížil třem miliónům, zájem veřejnosti o aktuální dění potvrzovaly v průběhu osmašedesátého i prudce stoupající náklady tištěných médií.

A tak veřejnost, která na počátku ledna vnímala výsledky jednání ÚV KSČ jako pouhou formální výměnu postu v čele strany, přisuzovala v průběhu dalších týdnů změně podstatnou důležitost.
01.02.1968

Na zahájení VII. Sjezdu JZD v Praze pronesl Alexander Dubček svůj první veřejný projev po nástupu do funkce prvního tajemníka KSČ.


02.02.1968

Josef Smrkovský hovořil v Čs. rozhlase o potřebě nekabinetní, otevřené politiky a kritizoval zasahování členů orgánů KSČ do činnosti uměleckých svazů a Národního shromáždění.


02.02.1968

V dopisech představitelů tvůrčích svazů adresovaných v lednu do rukou A. Dubčeka nebyly jen gratulace, ale informace o dlouhodobě neřešených problémech v kultuře.


02.02.1968

V bratislavské Pravdě vyšla stať srovnávající "leninský" NEP se současnými pokusy o reformu československého hospodářství.


03.02.1968

V Československém rozhlase hovořil vedoucí tajemník MV KSČ v Praze Martin Vaculík o nezbytnosti neanonymní politiky.


04.02.1968

V rozhovoru se šéfredaktorem Televizních novin ČST Kamilem Wintrem předseda svazu spisovatelů Eduard Goldstücker objektivně vylíčil průběh sjezdu svazu spisovatelů v červnu 1967, studentské demonstrace v Praze na Strahově v říjnu téhož roku a vyslovil se pro svobodu projevu.
V dalších měsících ovládla obrazovky exploze zpravodajství a publicistiky.


06.02.1968

Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o přípravě Akčního programu.


08.02.1968

V Rudém právu vyšel článek "Jak nyní dál", v němž Josef Smrkovský označil informovanost veřejnosti za první předpoklad demokratizace.


11.02.1968

Rudé právo uveřejnilo článek Jiřího Hendrycha "Jasné činy" proti kritice minulé politiky KSČ.


13.02.1968

V Rudém právu vyšel článek Zdeňka Mlynáře "Naše politická soustava a dělba moci", v němž vyslovil názor o nezbytnosti kvalitativní změny československého politického systému.


14.02.1968

Novinář Jiří Lederer napsal v časopise Student:
"Je vůbec slučitelná demokracie ... s existencí systému jedné strany?"

A 21. března kritizoval v Literárních listech satelity KSČ (Čsl. stranu socialistickou a stranu lidovou), jejichž činnost se "... na veřejnosti obvykle vybíjela vítáním různých usnesení a rozhodnutí KSČ ..."


19.02.1968

Předsednictvo ÚV KSČ projednalo zásady Akčního programu KSČ.


21.02.1968

Moskevská Pravda otiskla článek Alexandra Dubčeka k 20. výročí Února 1948.


22.02.1968

Oslav 20. výročí Února 1948 se v Praze účastnili představitelé komunistických stran "bratrských" států - Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), Polska (PLR), Maďarska (MLR), Německé demokratické republiky (NDR), Bulharska (BLR) a Rumunska (RSR).

V projevu k oslavám Února 1948 se A. Dubček vyslovil pro nový demokratizační kurs.


22.02.1968

Ivan Sviták řekl v rozhlase, že se nemusíme stydět, že máme nižší národní důchod, ale "musíme se stydět za to, pokud naše občanská práva nejsou taková jako v podmínkách buržoasně demokratických států".


24.02.1968

Le Monde uveřejnil zprávu o návštěvě Antonína Novotného v ČKD, kde bývalý první tajemník KSČ napadl reformního ekonoma Otu Šika a dovolával se dělnické třídy.


25.02.1968

V projevu k oslavám Února 1948 se Alexandr Dubček vyslovil pro nový demokratizační kurs.


25.02.1968

Z Československa uprchl přes Itálii do USA před trestním stíháním pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví generálmajor Jan Šejna, nejvyšší stranický funkcionář v armádě, vedoucí tajemník Hlavního výboru KSČ na MNO ČSLA, člen předsednictva Národního shromáždění.


26.02.1968

V Praze se konala schůze dvou tisíc pražských novinářů, která byla součástí transformace novinářského svazu, jehož pátý sjezd v říjnu 1967 ještě probíhal v režii aparátu KSČ.

Výrazným signálem k reorganizaci svazu proti přisluhovačům předlednového režimu byl dopis novinářů rozhlasové Hlavní redakce politického vysílání z 12. února s požadavky na personální změny ve vedení svazu, na přehodnocení pátého sjezdu svazu a na jeho novou strukturu.


27.02.1968

Mladá fronta uveřejnila článek Jiřího Hanzelky "Rozcestí důvěry", v něž autor rozvedl a pojmenoval demagogii KSČ od roku 1948 a stať o současnosti končil: "Každý z nás si musí vybrat, zda bude soudit podle slov či podle činů, komu dá hlas, až bude volit svého mluvčího. Je to křižovatka, kde na volbě závisí osud tohoto státu a s ním i osud každého z nás. Je to křižovatka důvěry."


28.02.1968

Na filosofické fakultě UK v Praze byla zvolena Akademická studentská rada, která převzala funkci dosavadní organizace Československého svazu mládeže.


29.02.1968

Československá televize obnovila po osmi měsících od zákazu diskusní pořad "Věc veřejná", kde zazněla myšlenka že současný politický systém nelze vylepšovat, že je třeba vybudovat systém nový.


29.02.1968

Na celozávodní konferenci komunisté v ČST odmítli administrativní postupy, cenzurní zásahy a v rozporu s platným zákonem požadovali programovou samostatnost televize a přímou odpovědnost předsedovi vlády či k tomu ustavenému výboru Národního shromáždění.související texty:

1968 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1968 v Československu

Pražské jaro 1968


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 106,107,108,109,110,111,112,113

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.