www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
zářijové události

01.09.1970

Byro ÚV KSČ projednávalo problematiku cikánského obyvatelstva, dále rozhodlo o rozpuštění Svazu knihovníků a informačních pracovníků a zabývalo se rezignacemi některých dalších osob na funkce poslanců České národní rady.


04.09.1970

Předsednictvo ÚV KSČ se zabývalo pracovním zařazením Alexandra Dubčeka (byl zaměstnán v Západoslovenských státních lesích v Krasňanech jako mechanizátor) a Oldřicha Černíka (stal se ekonomickým náměstkem ředitele Studijního a typizačního ústavu v Praze).


07.09.1970

Sekretariát ÚV KSČ jednal na své schůzi o problematice posrpnové emigrace a dále o výsledcích pohovorů ve Federálním výboru pro technický a investiční rozvoj, v Úřadu pro patenty a vynálezy a v Úřadu pro normalizaci a měření.


07.09.1970

Na území ČSSR začalo desetidenní spojenecké štábní cvičení, které řídil čs. ministr národní obrany Martin Dzúr.


08.09.1970

Novým ústředním ředitelem Čs. rozhlasu se stal signatář normalizační výzvy "Slova do vlastních řad" Ján Riško, který byl předtím vedoucím pobočky ČTK v Moskvě a poté poslancem Federálního shromáždění až do roku 1990. (také viz. ČRO - vedení (1945-1991))


09.09.1970

Týdeník Tribuna přinesl první část stati Oldřicha Švestky "O co šlo v roce 1968 v Československu".


10.09.1970

Na slavnostním shromáždění ke Dni horníků v Ostravě hovořil Gustáv Husák.


10.09.1970

Primátor hl. m. Prahy L. Černý a jeho náměstek B. Havlíček požádali o uvolnění ze svých funkcí. Novým primátorem byl zvolen Zdeněk Zuska a jeho náměstky K. Spal a J. Hlaváč.


11.09.1970

V Praze ukončil svou krátkodobou činnost ústřední výbor Leninského svazu mladých, který vznikl po okupaci a byl předchůdcem Socialistického svazu mládeže.


11.09.1970

Schůze předsednictva ÚV KSČ mj. jednala o závěrech k činnosti Rudého práva od 1. 1. 1968 do dubna 1969. O výsledcích uveřejnila své stanovisko redakce 16., 17. a 18. 9. v článcích "Zápas o Rudé právo".


12.09.1970

"Brněnští komunisté hodnotí" - byl název článku V. Zimy v Rudém právu, který hodnotil obsáhlou informaci v dokumentu "Analýza činnosti orgánů Městského výboru KSČ v Brně za uplynulé období".


15.09.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala výsledky pohovorů na českých ministerstvech, dále ve svazech výrobních, spotřebních a bytových družstvech.


16.09.1970

V Rudém právu kromě stanoviska vedení redakce k činnosti mezi lednem 1968 a dubnem 1969 byl článek M. Formánka "Podivuhodná naivita" o sdělovacích prostředcích po lednu 1968".


17.09.1970

Viliam Šalgovič, hlavní organizátor provedení srpnové okupace v roce 1968, byl zvolen místopředsedou Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ.


17.09.1970

V Praze zahájil svou činnost nově vytvořený Pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti.


18.09.1970

Předsednictvo ÚV KSČ přijalo stanovisko "K nejbližším úkolům strany po výměně legitimací" a projednalo pravidelnou informaci o výchově kádrů a situaci ve sdělovacích prostředcích.


18.09.1970

Vasil Biĺak přijal šéfredaktory ústředních stranických listů ze socialistických zemí a komunistických stran západních zemí, které pozval na připravované oslavy 50. výročí Rudého práva, které vyšlo poprvé 21. září 1920.


20.09.1970

Ústřední výbor Národní fronty ČSSR a Čs. mírový výbor vydaly výzvu čs. lidu k protestním akcím proti agresi USA v Indočíně.


20.09.1970

V Praze se konala slavnost Rudého práva, na které měl hlavní projev šéfredaktor M. Moc.


21.09.1970

V pražském paláci Lucerna bylo slavnostní shromáždění k 50. výročí Rudého práva, kde hlavní projev měl Gustáv Husák. Deníku bylo uděleno vyznamenání Řád Klementa Gottwalda.


21.09.1970

Čs. novinářské ceny obdrželi Oldřich Švestka (Tribuna, bývalý šéfredaktor Rudého práva), Zdeněk Hoření a Stanislav Oborský (Rudé právo) a J. Podhradský z bratislavské Pravdy, která byla založena rovněž před 50 lety - 15. září 1920 jako Pravda chudoby.


22.09.1970

Sekretariát ÚV KSČ projednal dohodu, kterou uzavřela mezi sebou ministerstva vnitra ČSSR a SSSR.


22.09.1970

České odborové svazy pracovníků státních orgánů, peněžnictví, pojišťovnictví a zahraničního obchodu ustavily sloučením společný odborový svaz. Předsedou byl zvolen J. Lorenc.


23.09.1970

Ministr národní obrany Martin Dzúr informoval Gustáva Husáka o výsledcích prověrek v čs. armádě:
od srpna 1968 bylo z politických důvodů odvoláno 25 % generálů a důstojníků v nomenklatuře ministerstva národní obrany a prezidenta republiky, dále 26 % náčelníků a jejich zástupců složek a správ ministerstva národní obrany, 66 % velitelů vojenských okruhů, armád a politických správ, 50 % velitelů divizí a brigád, 17 % velitelů pluku a 62 % politických zástupců velitelů pluků.

Podrobnou vojensko-politickou analýzu vývoje čs. armády po XIII. sjezdu KSČ přednesl ministr Martin Dzúr na kolegiu ministra 25. 9.


26.-27.09.1970

V Čechách a na Moravě se konaly ustavující konference Socialistického svazu mládeže.


26.-27.09.1970

V Československu byla na oficiální návštěvě delegace Nejvyššího sovětu SSSR vedená A. P. Ljaškem, který byl zároveň předsedou prezidia Nejvyššího sovětu Ukrajinské SSR.


28.09.1970

V Praze se konal celostátní aktiv akademických funkcionářů k zahájení vysokoškolského roku 1970-1971. Hlavní projev měl Jan Fojtík.


28.09.1970

V Budapešti se konala dvoudenní schůzka zástupců 45 komunistických stran, kteří jednali o protiimperialistickém boji.


29.09.1970

Schůze byra ÚV KSČ projednala zprávu o konsolidaci na vysokých školách, o postavení pomníků V. I. Lenina a K. Gottwalda v Praze. Dále pak o výsledcích pohovorů s nomenklaturními kádry v ústředních orgánech ČSR.


29.09.1970

Rudé právo a bratislavská Pravda otiskly stanoviska předsednictva ÚV KSČ "K nejbližším úkolům strany po výměně legitimací".


29.09.1970

V Moskvě byla podepsán protokol o koordinaci národohospodářských plánů mezi ČSSR a SSSR na léta 1971-75.


29.09.1970

V Praze byla na oficiální návštěvě delegace Německé komunistické strany, vedená Kurtem Bachmannem.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.