www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
zářijové události

01.09.1989

400 studentů Univerzity Karlovy v Praze prolomilo bariéry strachu a lhostejnosti a založili studentskou samosprávu.


06.09.1989

Kruh nezávislé inteligence, který byl založen v Praze se v sedmibodovém prohlášení vyslovuje pro neomezený dialog všech složek společnosti, maximální informovanost a rehabilitaci etických principů. Kruh se rovněž rozhodl vystupovat na obranu svých členů i ostatních tvůrčích a vědeckých pracovníků proti perzekuci a represi.


07.09.1989

V republice se nacházejí tisíce východoněmeckých občanů, kteří chtějí přes Československo nebo Maďarsko a Rakousko emigrovat do Spolkové republiky Německo.
SRN je schopna a ochotna v tuto chvíli přijmout 20 000 Němců, z nichž už se mnoha podařilo uprchnout. Na čs. hranicích jsou někteří zadržováni, odebírají jim pasy, snaží se je zastrašovat, vylučují je z vlakové dopravy. Masový exodus je také předmětem permanentního jednání mezi NDR a SRN. V této chvíli opustilo NDR již 16 000 Němců.


11.09.1989

Z mnoha míst v Československu jsou hlášeny případy výslechů a zadržování osob, u nichž jsou prováděny domovní prohlídky, jsou ponecháni až 48 hodin. Poté jsou bez prostředků propuštěni. Jedná se o města Česká Skalice, Přelouč, Pardubice, Uherské Hradiště, Červený Kostelec, Louny, Trutnov, Jaroměř, Brno, Bratislava, Dvůr Králové nad Labem, Valašské Meziříčí.


14.09.1989

Dezintegračním tendencím musí čelit vedení Čs. strany socialistické, avšak mnohem složitější situace je v Čs. straně lidové. Někteří vlivní funkcionáři (zejména Richard Sacher, Josef Bartončík a Věra Bartošková) se odchylují od oficiální linie stranického vedení, které podle mínění komunistického vedení země postupuje nerozhodně a váhavě.


14.09.1989

Charta 77 vypracovala stanovisko k situaci uprchlíků z NDR, kteří se uchylují na půdu velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze. Prohlášení zaslala také čs. vládě. Žádá v něm také, aby čs. vláda poskytovala těmto občanům veškerou pomoc při řešení hygienické situace a zdravotní péče, jakož i při zajišťování dodatečných ubytovacích možností. Zásadním řešením je samozřejmě pouze nastolení demokratických poměrů v NDR.


21.09.1989

Všem demokraticky smýšlejícím občanům v ČSSR, Polsku, Maďarsku a Sovětském svazu je určeno prohlášení Charty 77 k veřejné solidaritě s uvězněnými občany z Lipska, kteří jsou obviněni z nedovoleného srocování.


23.09.1989

V Čs. televizi odvysílali pořad redaktorů Televizních novin, který se zabýval protirežimními demonstracemi od Palachova týdne v lednu. Bylo v něm zdůrazněno, že stát nehodlá tolerovat činy proti zákonům republiky a nebude diskutovat s odpůrci platformy socialismu.


29.09.1989

Svátku sv. Václava vzpomínají čeští občané na mnoha místech, u jeho pomníku na Václavském náměstí v Praze zpívali svatováclavský chorál a pokládali květiny za účasti několika desítek policistů.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.