www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
květnové události

01.05.1989

V Praze se konala demonstrace občanů, protestujících na oslavách Prvního máje proti politice vlády. Skandovalo se téměř všude "Svobodu, svobodu!", nejdále došla dvojice, která nesla transparent "Lidové noviny do každé rodiny!" Policie opětovně proti pokojným demonstrantům zasahovala, v Praze bylo zadrženo 113 osob občanů a byli předváděni na policii. Jiné násilně vytlačila z náměstí a odvezla autobusem z centra města. Brutálně zasáhla proti další skupině občanů demonstrujících uprostřed náměstí s transparenty nesoucími neutrální nápisy "Slovo mladým", "Dodržujte právní řád", "Vždy s úsměvem". Mezi zadrženými bylo osm cizinců - Angličan (redaktor BBC), dva Finové, dva západní Němci, dva Nizozemci a Švýcar. Trestní stíhání bylo zahájeno s osmi osobami.


01.05.1989

Kardinál František Tomášek děkuje v polském tisku, že se v Polsku tisknou české náboženské knihy. Věří také, že polská církev pomůže řešit situaci v Československu, kde chybí na 1500 kněží a farnosti nejsou obsazeny.


02.05.1989

V Havlíčkově Brodě založila početná skupina mladých lidí organizaci "Havlíčkova mládež" v duchu slavného politika novináře K. H. Borovského. Její členové už byli vyšetřováni policií. Tato skutečnost je rovněž podobná době, v níž K. H. Borovský žil a jehož posléze policie vystěhovala do vyhnanství.


02.05.1989

K výslechům na Veřejné bezpečnosti v Bratislavě jsou již několik dnů předvoláváni aktivisté z nezávislých iniciativ a jsou varováni, aby nechodili ve dnech 7. a 9. května na Bradlo a nezúčastňovali se oslav 70. výročí tragického úmrtí Milana R. Štefánika. Tyto organizace připravují hvězdicový pochod na Bradlo (vrch u Ivanky při Dunaji), kde 4. května při letecké katastrofě přišel o život přední zakladatel Československa M. R. Štefánek.


04.05.1989

S neuvěřitelným vyjádřením vystoupil v italském deníku Corriera de la Sera čs. komunistický předák Jozef Lenárt.
Podle něj Československo nepotřebuje žádnou politickou opozici, uzavřenou kapitolou jsou tzv. protisocialistické síly. Dějiny budou soudit Dubčeka podle jeho činů a ne podle jeho rétorických cvičení. Co mu chybí? Žije v důchodu a měl by si užívat klidného stáří.


05.05.1989

Čs. hudební rockové skupině "Půlnoc" se podařilo získat povolení k zahraničnímu turné po USA, kde je publikum všude vřele vítá. Jsou to většinou členové bývalé skupiny The Plastic People of the Universe.


06.05.1989

Stanislav Devátý se ocitl po svém zadržení na 1. máje znovu ve vazbě a podle některých zpráv zahájil opět hladovku.


07.05.1989

Slovenská spisovatelka Hana Ponická, vyloučená ze Svazu spisovatelů v roce 1977, vystoupila při oslavách Milana R. Štefánika na Bradle a spolu s Jánem Čarnogurským požadovali plnou rehabilitaci tohoto předního zakladatele našeho prvního svobodného státu v roce 1918. Na všech čtyřech stranách mohyly byly zapáleny vatry.

Zúčastněná policie byla zaskočena pokojným průběhem oslav, ale přijela na Bradlo s vodními děly a pohotovostním oddílem policajtů s ochrannými štíty a obušky.


08.05.1989

Čs. helsinský výbor uvádí situaci v dovozu tisku a publikací. Jen v pražské Státní knihovně mizí v depozitáři na 50 000 knih, aniž by se dostaly ke čtenářům.


08.05.1989

V západních Čechách vzpomínali demokraticky smýšlející občané na osvobozování v květnu 1945 a uctívali památku padlých amerických vojáků. Celkem 11 % čs. území bylo osvobozeno americkou armádou, ale tato skutečnost je nadále zamlčována a zpochybňována.


10.05.1989

Evangelický kněz Jan Dus a jeho manželka Anna napsali dopis Místními národnímu výboru ve Vráži, že nebyli vpuštěni na přednášku příslušníků Veřejné bezpečnosti o "ideové diverzi", které se chtěli zúčastnit jako ostatní občané. Namísto toho byli odvedeni na policii a provedli u nich doma domovní prohlídku. Nic nenašli. V dopisu napsali mj. "Bez pomoci nás nekomunistů nejste schopni něco měnit. Podle toho byste s námi měli jednat. Násilím a hrubostí nic nespravíte..."


11.05.1989

Občané města Šumperka žádají vrátit původní názvy veřejným, prostranstvím, jako bylo Masarykovo náměstí, Třída Legionářů apod. Na obnovu busty T. G. Masaryka jsou ochotni podpořit finanční sbírku, kterou by mělo město zorganizovat.


11.05.1989

Zemřel slovenský spisovatel Dominik Tatarka ve svých 76 letech. Byl po celá dlouhá léta zakazovaný, jeho jméno se nesmělo nikde objevit. Odmítl se smířit s režimem, podepsal Chartu 77, nepřijal poctu tzv. zasloužilého umělce. Je příznačné, že bratislavský komunistický deník o něm přinesl jen suchou zprávu.


15.05.1989

Pohřbu Dominika Tatarky v Bratislavě se zúčastnilo na dva tisíce občanů, mezi nimiž nechyběl ani Alexander Dubček. Šlo o katolický pohřební obřad, zněly zde náboženské písně. Mnozí účastníci poskytli rozhovory zahraničním zpravodajům, jako například Miro Kusý, Jiří Hanzelka, Hana Ponická, Milan Šimečka. Slovenský Literární týdeník napsal, že by se mělo dílo D. Tatarky znovu vydávat a začít plnit jeho odkaz.


16.05.1989

Ideologická komise ÚV KSČ se zabývala změnami v činnosti Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, který by se měl soustředit na historii KSČ, změny v soudobém socialismu a přehodnocování dějin mezinárodního komunistického hnutí. Zároveň však musí sloužit potřebám stranické ideologie a "pohotově reagovat na problémy". Ateistická výchova musí doznat výrazných změn. Nelze ji nadále interpretovat jako "boj proti náboženství", ale jako "šíření vědy". Komunistická strana nebude proti náboženství bojovat, ale bude se snažit "postupně a citlivě překonávat náboženské přežitky".


17.05.1989

Československo navštívil rumunský prezident Nicolae Ceaušescu. Setkal se s Milošem Jakešem a prezidentem Gustávem Husákem. Označil hospodářskou situaci své země za velmi dobrou a trvale se zlepšující. Uvedl, že základní cíle, které si klade sovětská "perestrojka", byly již v Rumunsku dosaženy. Vyjádřil údiv nad tím, že socialismus jako společenský systém prověřený dlouhou praxí je v některých východoevropských státech předmětem negativního hodnocení. Kritizoval způsob voleb do sovětského Sjezdu lidových poslanců a uvedl, že "přestavba" nepomáhá zlepšit hospodářskou situaci Sovětského svazu. Vyjádřil názor, že proklamovaná snaha USA a západoevropských států o jaderné a konvenční odzbrojení je jen zastíracím manévrem. Odmítl úvěrování socialistických podniků zahraničním kapitálem a jakékoli jiné "vměšování imperialistických zemí do vnitřních záležitostí socialistických států". Rumunsko navrhuje, aby se při nadcházejícím zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy uskutečnila zvláštní schůzka generálních tajemníků, která by se zabývala řešením situace v těch socialistických zemích, které "otevírají cestu pro kapitalistický rozvoj".


17.05.1989

Z vězení byl propuštěn Václav Havel na neuvěřitelně rozsáhlý nátlak světové veřejnosti. K jeho uvěznění obdržela policie i čs. úřady 2035 protestů.


18.05.1989

Jen několik hodin po propuštění Václava Havla z vězení se s ním sešel Alexander Dubček v jeho pražském bytě, aby ho přivítal na svobodě.


21.05.1989

Kardinál František Tomášek pro polské hnutí Solidarita uvedl některé skutečnosti, týkající se problémů církve v Československu. Chybějí biskupové v diecézích, jsou pouze dvě diecéze se svým biskupem, jen 50 % uchazečů se dostane na bohoslovecké studium, mnoho kněží nesmí vykonávat svůj úřad podle rozhodnutí státních úřadů, které mají vždy poslední slovo ve všech otázkách.


22.05.1989

Masarykův institut v Torontu představil svůj velkolepý projekt výstavby areálu pod názvem Masaryktown, který si vyžádá několik set miliard dolarů. Do jeho realizace jsou zapojeny desítky čs. odborníků - emigrantů a exulantů. Manažérkou projektu je Věra Rollerová.


27.05.1989

Na výletní lodi v Praze se konalo první fórum Československého helsinského výboru za účasti zástupců Českých dětí, Demokratické iniciativy, Hnutí za občanskou svobodu, Charty 77, Jazzové sekce, Mírového klubu Johna Lennona, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a klubu Obroda. Jednali o stavu lidských práv a možnostech demokratizace společnosti, na závěr zaslali státním orgánům prohlášení požadující respektování mezinárodních norem o lidských právech, legalizaci nezávislých iniciativ, novelizaci trestního zákoníku a propuštění politických vězňů.


30.05.1989

Soustavně klesá výkonnost ekonomiky - zaznělo ve Federálním shromáždění ze zprávy vlády, přičemž žádnému přijatému opatření se nepodařilo zatím tento pokles zastavit.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.