www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
únorové události

05.02.1989

Václavu Havlovi se podařilo propašovat z vazby poděkování všem, kteří ho podporují a žádají jeho propuštění.


06.02.1989

Předsednictvo ÚV KSČ odeslalo tajemníkům KSČ dálnopis se souborem opatření k účinnému působení proti nepřátelským aktivitám nelegálních struktur. Mají být okamžitě realizována, jsou rozvržena do oblastí "politicko-organizační práce strany, propagandy a agitace, masových sdělovacích prostředků, společenských organizací a národních výborů, státní administrativy a do oblasti mezinárodní".

Předsednictvo především požaduje "uplatňovat vedoucí úlohu strany", těsněji a aktivněji realizovat součinnost stranických orgánů mezi sebou a s "pracujícími", "vytvářet atmosféru odmítání a neslučitelnosti s negativními jevy", organizovat vznik rezolucí odsuzujících činnost opozice, "objasňovat strategické cíle ilegálních struktur, reálných politických zájmů, které za nimi stojí, odhalovat politický i morální profil jejich hlavních organizátorů a činitelů".


06.02.1989

V zahraničních rozhlasových stanicích jsou v těchto dnech čtena další jména těch, kteří podepisují petici za propuštění Václava Havla a ostatních zadržených osob z vazby.


06.02.1989

U místopředsedy vlády Matěje Lúčana byl vykonán nátlak na katolického ordináře, aby se distancoval od dopisů kardinála Františka Tomáška, které napsal předsedovi vlády.


07.02.1989

Americký výbor pro spolupráci a bezpečnost v Evropě navrhuje Václava Havla jako kandidáta na Nobelovu cenu za mír pro rok 1989.


07.02.1989

Mezinárodní výbor na podporu Charty 77 v Paříži napsal dopis premiérovi Mitterandovi, který se v prosinci 1988 setkal s Václavem Havlem, aby připomněl čs. vládě její závazky, které na sebe vzala při vídeňských jednáních.


08.02.1989

Cestovatel Jiří Hanzelka ve svém vystoupení v zahraničních rozhlasových stanicích uvádí, že takový tvůrčí člověk, jako je Václav Havel, nemá sedět ve vězení, ale naopak má mít možnost mluvit do věcí veřejných. Na něj mříže stejně neplatí - jedná vždy podle svého svědomí. Vláda, která dnes nepřipouští jiné názory, bude muset dříve nebo později zasednout a jednat i s lidmi, kteří mají jiné názory a hledat s nimi východisko z krize, která je viditelná na každém kroku.

Cestovatel Miroslav Zikmund v tomtéž pořadu podporuje jednání Václava Havla, který se dokáže vyslovit za tisíce jiných, za spravedlivou věc. Věří, že u nás dojde ke stejné situaci jako v Polsku, kde zorganizovali alespoň "kulatý stůl" a naslouchají hlasům ze všech stran.


09.02.1989

Francouzská vláda žádá čs. vládu, aby vydala informace o případu Václava Havla.

Poblíž Velkopřevorského náměstí v Praze na Kampě proti francouzské ambasádě se objevil nápis na mostku přes říčku Čertovku: Propusťte Havla! Žádáme svobodu a lidská práva! Nezapomeňte na rok 1968!


09.02.1989

Do budovy Akademie múzických umění v Praze se vloupali neznámí pachatelé a odcizili videokazetu s nahrávkami o událostech během Palachova týdne v Praze.


10.02.1989

Nejostřejší projev komunistického vůdce v zemi Miloše Jakeše, který pronesl proti disidentům a k pracovníkům sdělovacích prostředků, používal slovníku 50. let, že rozhodně nepřipustí politický dialog s nepřáteli socialismu.


10.02.1989

Básník Ivan Jirous, zvaný Magor, byl zvolen za čestného člena amerického PEN klubu. V současnosti je zadržován ve vazbě v Brně-Bohunicích.


11.02.1989

Československo prožívá dramatické týdny. Do akce proti kulturním pracovníkům, kteří požadují propuštění Václava Havla z vazby, se zapojily rozhlas a televize.


11.02.1989

Milan Schulz ve Svobodné Evropě hovoří o dialogu, na který by měla vláda přistoupit. Diskuse předpokládá, že obě strany jsou si rovny, kompromisy umožňují, aby systém fungoval. Takovému postupu se musí vláda naučit.


11.02.1989

Celkem 98 kněží košické diecéze uveřejnilo otevřený dopis o tom, že si vyprošují modlitbou svého biskupa: "Poslední biskup pro naši diecézi byl jmenovaný v roce 1925 a v košické katedrále jsme ho viděli naposledy v roce 1961. Takové znevážení si nezasloužíme!"


11.02.1989

Také moravští katolíci vydali prohlášení ve kterém uvádějí, že katolická církev jde s národem. Požadují pozvání papeže do Československa. Odvolávají se na slova kardinála Františka Tomáška, že vměšování státu do církve musí skončit!


13.02.1989

Již 14. seznam signatářů petice byl předán premiérovi vlády Ladislavu Adamcovi na protest proti věznění Václava Havla a ostatních aktivistů, se žádostí o dialog s občany.


13.02.1989

Byla zadržena dánská loď s 200 tunami zbraní z Československa pro blíže neurčenou jihoamerickou zemi.


13.02.1989

Dalším 6 čs. občanům se podařilo uprchnout do Rakouska, kde požádali o azyl.


14.02.1989

Předsednictvo Národního shromáždění přijalo zákonné opatření, umožňující trestní postih za vyhotovení a rozšiřování písemností narušujících zájem státu, neuposlechnutí výzvy k opuštění nepovoleného shromáždění. Reagovalo tak na lednové demonstrace v Praze zpřísněním postihu osob vystupujících proti komunistickému režimu a omezením demokratických práv a svobod občanů.


14.02.1989

Královská herecká společnost v Londýně uspořádala čtení o hře Václava Havla "Asanace" na protest proti jeho věznění.


14.02.1989

Také divadlo v Los Angeles vyhlásilo protest předních herců a umělců, do Prahy byl odeslán i protest mezinárodního PEN klubu.


15.02.1989

V únorovém prohlášení Charty 77 se uvádí, že ji dosud podepsalo 1445 signatářů, jejichž jména byla mluvčími zveřejněna. Zhruba 1000 signatářů žije v Československu, ostatní se vystěhovali do ciziny nebo emigrovali. Za dvanáct let vypracovala Charta 77 celkem 340 dokumentů.


16.02.1989

Dle domácích sdělovacích prostředků má být postaveno před soud za výtržnosti v Praze na Václavském náměstí při tzv. Palachově týdnu celkem 55 osob.


16.02.1989

Mluvčí Saša Vondra prohlašuje, že Charta 77 vyvíjí nenásilnou činnost v souladu s čs. zákony. Odpovědí jsou represe, brutalita, obviňování z terorismu, přičemž Charta 77 odsuzuje terorismus od samého začátku své existence. Při vyšetřování je naopak uplatňován psychický teror vůči zadrženým občanům, je vyhrožováno i smrtí během policejního výslechu.


16.02.1989

Petr Uhl, představitel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, poslal dopis Vasilu Biĺakovi, který ho označil za teroristu.


17.02.1989

Za propuštění Václava Havla z vazby se vyslovily četné zahraniční orgány a instituce z Francie, SRN, Itálie, Velké Británie, USA, Švédska, Holandska, také Evropský parlament ve Štrasburku a četní jednotlivci, mj. Jiří Pelikán, poslanec Evropského parlamentu, historik Karel Bartošek, americký publicista Kurt Voneguth a členové Svazu maďarských spisovatelů.


17.02.1989

Hnutí za občanskou svobodu, ustavené v říjnu 1988, kdy vydalo svůj manifest Demokracii pro všechny, získává od lednových událostí kolem tzv. Palachova týdne množství dalších přívrženců a členů. Roste touha veřejnosti rozhodovat o svém osudu. Signatáři hnutí požadují se vší vážností,aby z politických funkcí odstoupili ti, kteří brání politickým změnám, aby poslanci odmítli schválit zákonné opatření předsednictva parlamentu, aby byla respektována svoboda a oprávněné požadavky občanů.


18.02.1989

Americké ministerstvo zahraničí vyzývá čs. úřady, aby zrušily obvinění vznesená proti Václavu Havlovi. Soud by vážně narušil závazky a dohody, je nutné upustit od dosavadních konfrontačních praktik a umožnit právo mírumilovně demonstrovat.


20.02.1989

Množí se oficiální vládní protesty z mnoha zemí světa, zasílané předsedovi čs. vlády Ladislavu Adamcovi, který obdržel rovněž 240 listů s podpisy více než 3400 osobností čs. veřejného a společenského života.

V italském listě L´Unitá se zasazuje Alexander Dubček za propuštění Václava Havla, list New York Times ostře kritizuje čs. vládce, kteří potlačují svobodu, situace je jedna z nejhorších na světě - ČSSR, NDR a Rumunská socialistická republika jsou dosud největšími baštami stalinského despotismu.


21.02.1989

Navzdory protestům z celého světa byl Václav Havel odsouzen k devíti měsícům vězení ve II. nápravné skupině a skupina dalších sedmi účastníků lednových akcí tzv. Palachova týdnu k trestům na dva až dvanáct měsíců vězení. Zástupci mnoha zemí a zahraniční pozorovatelé nebyli vůbec vpuštěni do soudní síně, což je v přímém rozporu s helsinskými dohodami.


22.02.1989

Velká vlna nesouhlasu s rozsudky, které byly vyneseny nad Václavem Havlem a dalšími aktivisty, se zvedla v mnoha zemích světa, v mezinárodních organizacích, v Evropském hospodářském společenství se rozhodlo protestovat všech 12 členských států.


22.02.1989

Text obhajoby Václava Havla vysílají zahraniční rozhlasové stanice.


23.02.1989

Olze Havlové, manželce odsouzeného Václava Havla docházejí z celé Evropy dopisy, podporují její odvolání pro rozsudku.


23.02.1989

Neuvěřitelná silná vlna protestů z mnoha zemí světa včetně všech sousedních zemí Československa, ale také čs. veřejnosti, nezávislých společností a aktivistů - odsuzují čs. partajní soudy, neúctu k zásadám o lidských právech, připomínají zkonstruované politické procesy od února 1948, jimiž se vyznačovala komunistická moc a které byly odsouzeny a nevinným obětem už nikdo nemůže vrátit život.


25.02.1989

Ve Vítkově u Opavy se konal pietní akt nad hrobem zdejšího rodáka, studenta Jana Zajíce, pochodně číslo 2, jak sám sebe označil, když následoval čin Jana Palacha. Aktivista Tomáše Hradílek položil zde kytici převázanou stuhou "Charta 77 - Nezapomeneme!" a opakoval slova oběti: "Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a váš rozum…"


26.02.1989

Na 250 kritiků čs. režimu se sešlo v pražských Riegrových sadech, aby jako členové nezávislých aktivit žádali propuštění Václava Havla z vězení, dále požadují přehodnocení sovětské invaze v srpnu 1968, změnu přísahy, kdy vojáci až dosud přísahají věrnost komunistické straně a Sovětskému svazu.


26.02.1989

Ve Varšavě hrají dvě hry Václava Havla - Protest a Audience. Adam Michnik po skončení Havlových jednoaktovek uvedl, že se v nich odehrává dramatický souboj ducha totality s duchem svobody. Jejich autor by měl sedět mezi námi a ne ve vězení. Hanebný čin, kterého se dopustily čs. úřady vůči tak významnému autorovi, musí být odčiněn.


26.02.1989

Olga Havlová vyjádřila obavy o zdravotní stav svého vězněného manžela.


26.02.1989

Ivan Medek adresuje otevřený dopis prof. MUDr. Zdeňku Dienstbierovi, předsedovi Výboru pro lidská práva, později předsedovi Ligy proti rakovině, která je za komunistů zakázána: "Jako žijící představitelé Charty lidských práv pozvedáme z mravních a humanitních důvodů svůj hlas proti tomu, co se dnes děje v Československu. Očekávali jsme, že výbor, jehož jste předsedou, bude sám protestovat. Převzal jste velkou odpovědnost jako předseda, kdo jiný než právě Vy byste měl protestovat a žádat odstoupení těch, kdo se dopustili brutalit. Také Vy se můžete stát kdykoli obětí zvůle, umožníte-li jim v těchto represích pokračovat. Jinak tento výbor ztrácí morální právo nejen doma, ale kdekoli na světě".


27.02.1989

Zprávy o demonstracích před budovami čs. velvyslanectví na protest proti uvěznění Václava Havla přicházejí z mnoha míst ve světě.

Sacharov - Walesa - Havel - to jsou symboly tří států, zaručující úsilí o svobodu a lidská práva.


27.02.1989

Dánský ministr zahraničních věci přijede do Prahy a hodlá zde jednat o porušování lidských práv.


27.02.1989

Západoněmecká sociálně demokratická strana žádá čs. úřady o osvobození Václava Havla, jeho věznění je v rozporu s právním řádem zemí světa včetně socialistických.


27.02.1989

Francouzská pobočka mezinárodní PEN klubu udělila Václavu Havlovi Cenu svobody za rok 1989.27.02.1989

Protestují občané a organizace v Rakousku, Polsku, Maďarsku. Podobné zprávy přicházejí např. z Itálie. Všude odsuzují hanebné činy proti svobodě lidskosti, jakých se dopouští komunistický režim v Československu.


27.02.1989

Komunistický režim v Československu skandalizuje rodinu Václava Havla, uvádí vylhaná tvrzení. Životopis, který některé sdělovací prostředky přinesly, je zfalšovaný, neodpovídá skutečnostem nebo mnohé zamlčuje.


28.02.1989

Před čs. velvyslanectvím v Torontu protestovalo několik set občanů proti poměrům v Československu, další demonstrace se konala přes sovětským velvyslanectvím v Kanadě, protože sovětský tisk nepravdivě informuje o situaci v Československu.


28.02.1989

Holandské království oficiálně oznámilo, že mezi ČSSR a Holandskem dojde k výměně názorů o porušování lidských práv v souvislosti s procesem nad Václavem Havlem. Příležitost k takovému jednání bude v květnu ve Vídni, kdy se zde sejde výbor, připravující následnou schůzku o spolupráci v Evropě.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.