www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1989
červnové události

09.06.1989

Kardinál František Tomášek zaslal prezidentu republiky Gustávu Husákovi dopis se stanoviskem katolické církve k připravované ústavě.
Vyjádřil v něm názor, že nejlepší ze všech státních zřízení je "demokracie", která "přednostně zajišťuje svobodu a důstojnost lidské osoby při souběžné péči o sociálně slabé občany". Kardinál uvedl, že pro věřící občany je nepřijatelné ustanovení dosud platné ústavy o marxismu-leninismu jako oficiální státní ideologii. Doporučil, aby v ústavě bylo zakotveno "právo každého občana žít podle své víry a veřejně ji vyznávat a právo církví existovat a působit svobodně podle vlastních řádů".


12.06.1989

Na festivalu populární hudby Bratislavská lyra vystoupila známá americká folková zpěvačka Joana Baezová. Zaujala svým zpěvem, věnovaným zejména polské Solidaritě a čs. Chartě 77, mluvila dílem česky, dílem slovensky, zpívala i písně, které jsou v Československu zakázané a šokovala tím, že na závěr svého vystoupení pozvala na pódium Václava Havla a slovenského zpěváka Ivana Hoffmana, který na Slovensku nesmí zpívat už dvacet let.

Příslušníci Státní bezpečnosti opatření visačkami pořadatelů festivalu znemožnili konání nezávislé tiskové konference v zákulisí koncertní síně. O svém vystoupení napsala Joana Baezová do samizdatových Lidových novin článek po názvem "To byl ale večer…"


13.06.1989

Příslušníci bývalé americké divize přijeli do Československa, aby zde na určitých místech, které v roce 1945 osvobozovali, položili na paměť svých padlých druhů kytice a věnce. Delegace více než padesáti vysloužilců prošla znovu cestu přes Francii a západní Německo, v Praze se setkala s americkým velvyslancem a po své celé cestě se zdravila s mnoha čs. občany, kteří je vítali jako osvoboditele.


15.06.1989

Pavel Tigrid, představitel čs. demokratického exilu ve svém komentáři vysílaném rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa vyzval Václava Havla, aby přijal politickou roli, k níž ho vyzývá doba a aby se jednoznačně postavil za opoziční politický program, jehož osou bude "svoboda, demokracie a nezávislost".


19.06.1989

Okresní soud v Chomutově vyhověl žádosti vězněné Jany Petrové a prominul této 22leté aktivistce polovinu trestu.


20.06.1989

Premiér vlády Ladislav Adamec přiznal v parlamentě, že současná pětiletka nebude splněna o 100 miliard korun. Upozornil na nebezpečí inflační spirály. Jeho hodnocení je v mnohém odlišné od projevů komunistického představitele Miloše Jakeše.


21.06.1989

Klub za socialistickou přestavbu Obroda se sešel s ostatními zástupci nezávislých iniciativ. Byl jim předložen klubový časopis Dialog, v němž je otištěn projev Čestmíra Císaře o české otázce a zveřejněny teze osmi kapitol pro plánovanou přestavbu společnosti a politického systému. Původně se mělo toto setkání konat veřejně, ale bylo zakázáno. Proto k němu došlo v soukromém bytě a přišlo celkem 67 účastníků.


27.06.1989

Čs. nezávislý videožurnál natáčel setkání čs. a polských aktivistů na čs. - polských hranicích. Jeho pracovníci natáčejí videozáznamy už delší dobu, mj. mají natočenu demonstraci na Škroupově náměstí v Praze v Den lidských práv, Palachův týden, První máj 1989 nejen v Praze, ale například také v Chrudimi, kdy se skandovala ironická hesla Propusťte Havla a také Jakeše!


29.06.1989

Představitelé čs. opozičních skupin předali k dispozici čs. sdělovacím prostředkům text právě zformulované petice Několik vět.


30.06.1989

Svobodná Evropa a další zahraniční média zveřejnily petici Několik vět a vyzvaly čs. veřejnost k zahájení svobodné diskuse o hlavních problémech poválečných své země. Československa. Petice je otevřená a může ji podepsat každý, kdo souhlasí s jejím zněním.


30.06.1989

Předsednictvo ÚV KSČ poslalo dálnopis všem vedoucím okresním a krajským tajemníkům. V něm bylo plné znění petice Několik vět a vyzvalo je k "přijetí potřebných politických opatření... k zamezení šíření výzvy a jejímu podepisování naší veřejností". S obsahem petice má být ústně seznámen pouze nezbytný okruh funkcionářů.


30.06.1989

U sv. Víta se konala pontifikální mše k významnému životnímu jubileu kardinála Františka Tomáška. Oslav se zúčastnilo asi 5 000 věřících, 11 kardinálů a 20 biskupů ze zahraničí. Kardinálu Tomáškovi osobně blahopřáli rovněž Václav Havel a Alexander Dubček. Po skončení bohoslužby asi dva tisíce lidí krátce manifestovaly před arcibiskupským palácem.související texty:

1989 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1989


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.