www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1980

1. 1. 1980

Sdělení o předání funkce mluvčích Charty 77 M. Hromádkové a M. Rejchrtovi; přiloženy jejich životopisy.


28. 1. 1980

Protestní dopis velvyslanectví SSSR v Praze proti vyhnanství Andreje Sacharova.


1. 2. 1980

Prohlášení o třech letech existence Charty 77 a o kolektivu mluvčích.


před 21. 2. 1980

Dopis nejvyššímu soudu ČSSR se žádostí o revizi soudního procesu proti signatáři Charty 77 obhájci J. Daniszovi.


4. 3. 1980

Sdělení a analýza (zpracovaná právníkem J. Daniszem a zveřejněná Chartou 77) k ustanovení zákona o Sboru národní bezpečnosti.


11. 3. 1980

Sdělení o zásahu policie proti účastníkům soukromé filozofické přednášky v Praze.


19. 3. 1980

Sdělení a zpráva, zpracovaná blíže nejmenovanými bývalými vězni a zveřejněná Chartou 77, o poměrech ve vězení Plzeň-Bory.


30. 3. 1980

Sdělení o problematice cestování čs. občanů do zahraničí a analýza (zveřejněná Chartou 77) paragrafu 109. čs. trestního zákona (nedovolené opuštění republiky).


18. 4. 1980

Pozdravný telegram odborářské konferenci v Paříži.


23. 4. 1980

Dopis rektorovi Karlovy univerzity v Praze o policejních zákrocích proti účastníkům soukromých filozofických přednášek.


26. 4. 1980

Sdělení o kolektivu mluvčích, jeho složení a úkolech.


mezi 16. a 27. dubnem 1980

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se stížností na porušování domovní svobody, omezování osobní svobody a na případy fyzického násilí ze strany policie; příloha: tři dopisy dokumentující policejní násilnosti.


5. 5. 1980

Sdělení o situaci důchodců jako nejchudší vrstvy obyvatelstva v Československu, spolu s analýzou, zpracovanou a zveřejněnou Chartou 77.


15. 5. 1980

Sdělení Mezinárodní organizaci práce a Mezinárodní konfederaci svobodných odborů v Bruselu o diskriminaci v zaměstnání a povolání v Československu a stanovisko ke zprávě komise Mezinárodní organizace práce, jež obdrželi mluvčí Charty 77.


26. 5. 1980

Dopis Charty 77 a VONS Mezinárodní federaci pro lidská práva v Paříži o případu politického vězně P. Cibulky.


9. 6. 1980

Dopis generálnímu tajemníkovi OSN, na vědomí generálnímu řediteli UNESCO, o porušování práva na vzdělání a práva účastnit se kulturního života; 6 příloh o policejních zásazích proti soukromým filozofickým přednáškám.


9. 6. 1980

Seznam dalších 48 signatářů.


20. 6. 1980

Prohlášení o zatčení mluvčího Charty 77 R. Batťka.


20. 6. 1980

Pozdravný dopis odborové konferenci v Římě.


28. 6. 1980

Sdělení a výzva čs. veřejnosti k diskusi nad madridskou následnou schůzkou účastnických států KBSE (Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci); příloha: text VII. principu Závěrečného aktu a stať J. Hájka "Co můžeme očekávat od Madridu", doporučená mluvčími Charty 77 jako východisko k diskusi.


29. 6. 1980

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR se žádostí o zastavení trestního stíhání proti R. Batťkovi.


30. 7. 1980

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR se žádostí o přešetření případu signatáře Charty 77 K. Soukupa, který byl vzat do vazby.


srpen 1980

Poděkování shromáždění solidarity s čs. lidem za projevy solidarity v zápase o lidská práva.


srpen 1980

Dopis stávkovému výboru v Gdaňsku, na vědomí polskému velvyslanectví v Praze, s poselstvím solidarity s polskými dělníky, konstatování shody cílů Charty 77 a stávkujících.


17. 9. 1980

Dopis prezidentu republiky s návrhy, jak by Československo mohlo zlepšením v oblasti lidských práv přispět ke zdaru madidské následné schůzky účastnických států KBSE.


28. 9. 1980

Dopis prezidentu republiky o policejních represích vůči signatářům Charty 77 a členům VONS.


13. 10. 1980

Dopis Amnesty International v Londýně s výzvou o pomoc pro uvězněného R. Batťka.


30. 10. 1980

Odpověď kongresu Socialistické internacionály v Madridu na dopis, jímž Socialistická internacionála pozvala na svůj kongres jako pozorovatele zástupce Charty 77.


9. 11. 1980

Dopis Amnesty International s novými údaji o případu R. Batťka.


10. 11. 1980

Pozdravný telegram k zahájení madridské konference, následné schůzky účastnických států KBSE.


8. 12. 1980

Dopis redakci Rudého práva vyjadřující znepokojení nad článkem o událostech v Polsku.


14. 12. 1980

Dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR vyjadřující kritiku zpravodajství čs. sdělovacích prostředků o událostech v Polsku a znepokojení nad přesuny čs. vojenských útvarů k polským hranicím.


23. 12. 1980

Dopis vojenské prokuratuře, spolupodepsaný A. Šabatovou za VONS, protestující proti policejní akci v bytě A. Šabatové a proti použití fyzického násilí při výslechu V. Malého.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979

1980

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.