www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1986

7. 1. 1986

Sdělení o nové trojici mluvčích Charty 77 s přiloženými životopisy M. Palouše, A. Šabatové a J. Šterna – 1/86.


10. 1. 1986

Kondolence rodině J. Seiferta k úmrtí básníka – 2/86.


20. 1. 1986

Sdělení a nekrolog, literární portrét J. Seiferta – 3/86.


14. 2. 1986

Dopis výboru Rady Čechů a Slováků v Jihoafrické republice, odpovídající na dopis ve věci apartheidu v Jihoafrické republice; přiložen původní dopis výboru Rady Čechů a Slováků v Jihoafrické republice mluvčím Charty 77 z listopadu 1985 a překlad článku pařížského deníku Le Monde z 29. 1. 1986 o situaci v Jižní Africe – 4/86.


17. 2. 1986

Společný dopis Charty 77 a VONS (sdělení VONS č. 505), zaslaný vládě ČSSR a prostřednictvím pražských velvyslanectví vládám Francie, Německé spolkové republiky, Nizozemí, Rakouska, Velké Británie a USA, k výměně vězněných agentů východních špionážních služeb za dva politické vězně ze SSSR a ČSSR – 5/86.


3. 3. 1986

Kondolenční telegram rodině O. Palmeho k zavraždění švédského státníka – 6/86.


6. 3. 1986

Analýza Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí vládě ČSSR a redakcím Mladé fronty a Mladého světa, o potížích a požadavcích mladé generace v Československu; připojena analýza "Prostor pro mladou generaci" – 7/86.


16. 3. 1986

Blahopřání F. Vodsloňovi k 80. narozeninám; připojen text Jiřího Rumla "Osmdesátiletý rebel z Dobřichovic" – 8/86.


18. 3. 1986

Prohlášení Federálnímu shromáždění ČSSR k 10. výročí platnosti Mezinárodních paktů o lidských a občanských právech v Československu – 9/86.


18. 3. 1986

Sdělení o výslechu mluvčích Charty 77 a o hrozbách trestním stíháním za to, že vydali text "Prostor pro mladou generaci" (7/86) – 10/86.


25. 3. 1986

Dopis dánskému mírovému hnutí Ne jaderným zbraním se stanoviskem Charty 77 k pozvání na světový mírový kongres v Kodani v říjnu 1986; současně zveřejněn dopis dánské organizace z 11. 3. s pozváním na kongres – 11/86.


16. 4. 1986

Telegram s poselstvím solidarity s uvězněnými aktivisty polského hnutí Svoboda a mír, zaslaný do Londýna, kde se konalo shromáždění na podporu obou uvězněných – 12/86.


25. 4. 1986

Dopis Evropské síti pro dialog Východ-Západ, s poselstvím mezinárodnímu fóru "Helsinské dohody - iluze nebo naděje pro Evropu?", konaném v květnu 1986 v Miláně; přiloženo stanovisko k otázkám bezpečnosti a spolupráce v Evropě, podepsané 43 signatáři Charty 77 a dokument Charty 77 "Prostor pro mladou generaci" (7/86) – 13/86.


2. 5. 1986

Dopis konferenci expertů k otázkám mezilidských vztahů účastnických států KBSE konané v Bernu, o překážkách, kterým musí v ČSSR čelit ti, kdo usilují o mezilidské kontakty se zahraničím nebo o výměnu informací; přiloženy texty relevantních dokumentů Charty 77 z let 1984-86 a dopis S. Devátého prezidentu republiky, v němž si stěžoval, že je mu znemožňováno navštívit dceru žijící v USA –14 /86.


6. 5. 1986

Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR k havárii jaderné elektrárny v Černobylu – 15/86.


13. 5. 1986

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR u příležitosti voleb do zastupitelských orgánů 23.-24. 5. 1986, s návrhem na dílčí demokratizaci volebního systému v ČSSR – 16/86.


6. 6. 1986

Dopis Socialistické internacionále odpovídající na pozvání k účasti na 17. kongresu Internacionály v Limě – 17/86.


19. 6. 1986

Analýza, zaslaná Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR o realizaci zásad Mezinárodního paktu o občanských a politických právech v ČSSR u příležitosti projednávání zprávy o stavu občanských a politických práv v ČSSR na zasedání Výboru pro lidská práva 7.-25. 7. 1986 v Ženevě; přiloženo prohlášení generálního tajemníka OSN ke Dni lidských práv 10. 12. 1985 – 18/86.


16. 6. 1986

Dopis o práci mluvčích a konsensu při zveřejňování dokumentů Charty 77, odpovídající na dopis exilové organizace Rada svobodného Československa v New Yorku z 2. 12. 1985 – 19/86.


červen 1986

Sdělení o vydání sborníku "O odpovědnosti v politice a za politiku", sestaveném z odpovědí na anketu skupiny mladých křesťanů z Moravy; sborník obsahoval dokumenty Charty 77 č. 7/86 a 20/86 a anketní otázky a odpovědi V. Bendy, K. Čejky, J. Dientsbiera, V. Havla, E. Kantůrkové, J,Mezníka, R. Palouše, Z. Pokorného, J. Šabaty, J. Šimsy, P. Uhla a J. Vydráře – 20/86.


15. 8. 1986

Analýza Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR o omezování občanských a politických práv čs. občanů vnitropodnikovými předpisy, jež se týkají povolování cest do zahraničí a styku s cizinci – 21/86.


20. 8. 1986

Prohlášení k 18. výročí vojenské intervence v Československu – 22/86.


15. 9. 1986

Dopis L. Cermanovi, odpovídající na jeho dopisy z 27. 6. a 6. 7. 1986, jimiž odvolal svůj podpis Prohlášení Charty 77 a také zdůvodnil své odvolání – 23/86.


18. 9. 1986

Společné prohlášení Charty 77 a VONS (sdělení VONS č. 559), zaslané Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, nazvané "Na obranu Jazzové sekce", k likvidaci Jazzové sekce a zatčení jejích funkcionářů – 24/86.


18. 9. 1986

Dopis Československému mírovému výboru, na vědomí organizaci Ne jaderným zbraním a Dánskému přípravnému výboru pro mírový kongres, se stanoviskem Charty 77 k pozvání jejích zástupců na světový mírový kongres v Kodani a k obstrukcím Čs. mírového výboru – 25/86.


1. 10. 1986

Seznam dalších 25 signatářů – 26/86.


2. 10. 1986

Dopis dánské mírové organizaci Ne jaderným zbraním o účasti zástupců Charty 77 na připravovaném světovém mírovém kongresu v Kodani a o modalitách uveřejnění jejího stanoviska – 27/86.


7. 10. 1986

Dopis světovému mírovému kongresu v Kodani, zaslaný prostřednictvím dánské organizace Ne jaderným zbraním, o nezávislých mírových aktivitách v Československu – 28/86.


17. 10. 1986

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o používání střelných zbraní čs. ozbrojenými složkami v prostoru čs. hranic a o potřebě změnit zákonné předpisy upravující tuto praxi, jakož i ty, které se týkají cestování čs. občanů do zahraničí – 29/86.


25. 10. 1986

Dopis nadaci Erasmovy ceny v Amsterodamu k udělení Ceny Erasma Rotterdamského V.Havlovi – 30/86.


30. 10. 1986

Dopis delegátům následné schůzky KBSE ve Vídni k zahájení konference – 31/86.


17. 11. 1986

Sdělení obsahující výzvu k diskusi o stavu čs. vysokého školství, zveřejněné spolu s kritickou analýzou "Gaudeamus igitur", na vědomí ministerstvům školství ČSR a SSR a rektorům čs. univerzit – 32/86.


17. 11. 1986

Blahopřejný dopis k šedesátinám herečky V. Chramostové – 33/86.


17. 11. 1986

Sdělení o sborníku "Deset let Charty 77" s úvodním slovem ke sborníku – 34/86.


28. 11. 1986

Kritické vyjádření redakci Rudého práva k pomlouvačným článkům o Jazzové sekci a o udělení Erasmovy ceny V. Havlovi – 35/86.


10. 12. 1986

Děkovný dopis Výboru pro udílení Ceny Rothkovy kaple (za věrnost pravdě a svobodě) v Houstonu za udělení Ceny Chartě 77 – 36/86.


28. 12. 1986

Sdělení o nových signatářích Charty 77 – 37/86.


31. 12. 1986

Nekrolog k úmrtí G. Sekaninové-Čakrtové – 38/86.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1986

1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.