www.TOTALITA.cz

Charta 77 - přehled dokumentů

rok 1983

9. 1. 1983

Sdělení o novém mluvčím místo uvězněného L. Lise, s přiloženým životopisem J. Kozlíka – 1/83.


10. 1. 1983

Dopis ministrovi vnitra ČSSR k uvěznění mluvčího Charty 77 L. Lise – 2/83.


10. 1. 1983

Dopis vedoucímu Státního úřadu pro věci církevní v Praze upozorňující na dřívější podání Charty 77 k porušování náboženských práv a na uvěznění několika duchovních – 3/83.


22. 1. 1983

Dopis předsedovi vlády ČSSR, na vědomí Federálnímu statistickému úřadu a čs. tiskové kanceláři, o nepříznivém vývoji čs. hospodářství v letech 1981-82 a o potřebě veřejné diskuse o příčinách takového vývoje; přiložen elaborát "K diskusi o ekonomické situaci v ČSSR" – 4/83.


4. 2. 1983

Dopis prezidentu republiky s naléhavou žádostí o propuštění těžce nemocného V. Havla z vězení – 5/83.


7. 2. 1983

Sdělení o změně ve funkci mluvčího Charty 77, s přiloženým životopisem M. R. Křížkové – 6/83.


13. 3. 1983

Seznam dalších 37 signatářů – 7/83.


31. 3. 1983

Děkovný dopis Socialistické internacionále za pozvání na její kongres a za projevy solidarity – 8/83.


30. 4. 1983

Dopis sekretariátu II. evropské konference za jaderné odzbrojení v Západním Berlíně s poselstvím účastníkům konference a se stanoviskem Charty 77 k otázkám míru a odzbrojení – 9/83.


30. 4. 1983

Dopis předsedovi vlády ČSSR kritizující, že se čs. sdělovací prostředky dostatečně nezabývají korupcí a úplatkářstvím ve veřejném a hospodářském životě – 10/83.


11. 4. 1983

Odpověď na dotazy ohledně údajné účasti zástupců Charty 77 na manifestaci strany Zelených v Bonnu – 11/83.


3. 5. 1983

Dopis prezidentu republiky o persekuční akci policie proti příslušníkům řádu františkánů v březnu 1983 a o systematickém státním pronásledování řádových společenství v ČSSR – 12/83.


4. 5. 1983

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR o případu uvězněného mluvčího Charty 77 L. Lise – 13/83.


14. 5. 1983

Dopis ústředí mezinárodní spisovatelské organizace P.E.N. club v Paříži, na vědomí klubům v USA a BRD, ministerstvu kultury ČSR a Svazu českých spisovatelů, o zabavování literárních a vědeckých děl v ČSSR pod záminkou údajných trestných činů; 2 přílohy konkretizující, o jaká díla jde a jak v dané situaci argumentují čs. soudy – 14/83.


16. 5. 1983

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí Českému svazu žen, o ohrožení práv dětí a rodičů v novelizovaném zákonu o rodině. – 15/83.


17. 5. 1983

Dopis prezidentu republiky k výsledkům soudního procesu s J. Šavrdou a V. Liberdou. – 16/83.


22. 5. 1983

Dopis protivládní organizaci Unita v Angole, protestující proti násilnému zadržení skupiny čs. občanů – 17/83.


24. 5. 1983

Dopis Mezinárodní organizaci práce o kladných výsledcích kritiky diskriminačních praktik v pracovních a zaměstnaneckých vztazích v ČSSR a o trvající diskriminaci v této oblasti – 18/83.


30. 5. 1983

Dopis přípravnému výboru Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v Praze; uplatnění nároku Charty 77 být pozvána jako právoplatný účastník – 19/83.


15. 6. 1983

Poselství Světovému shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, se stanoviskem Charty 77 k otázkám míru a mírových hnutí; příloha sborník "Charta 77 o míru" s relevantními dokumenty Charty 77 a příspěvky J. Dientsbiera, J. Hájka, L. Hejdánka, R. Palouše, M. Rejchrta, J. Šabaty, M. Šimečky, J. S. Trojana, a J. Zvěřiny – 20/83.


12. 6. 1983

Dopis předsedovi přípravného výboru Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, o policejním zastrašování a byrokratických šikanách směřujících k vyloučení Charty 77 z účasti na shromáždění – 21/83.


14. 6. 1983

Dopis, zaslaný u příležitosti Světového shromáždění za mír a život, proti jadené válce prezidentu republiky s žádostí o amnestii pro čs. občany uvězněné nebo trestně stíhané za činnost související s obhajobou lidských práv – 22/83.


14. 6. 1983

Dopis rakouskému spolkovému kancléři – 23/83.


30. 6. 1983

Sdělení o setkání a diskusích signatářů Charty 77 se zahraničními účastníky Světového shromáždění v Praze, o zásazích policie a o vyloučení Charty 77 z účasti na shromáždění; součástí tohoto dokumentu je společné prohlášení francouzské mírové organizace CODENE a Charty 77 a komuniké o policií rozehnané schůzce signatářů Charty 77 se zástupci několika západoevropských politických organizací a občanských skupin dne 23. 6. 1983 – 24/83.


30. 6. 1983

Seznam dokumentů Charty 77 zveřejněných v prvním pololetí 1983 – 25/83.


19. 7. 1983

Dopis předsednictvu vlády ČSSR, na vědomí Federálnímu shromáždení a Severočeskému krajskému národnímu výboru, o ekologických, zdravotnických a sociálních problémech severočeského kraje; příloha dokumentující policejní a soudní perzekuci proti nekonformním občanům v kraji v letech 1977-81 – 26/83.


18. 7. 1983

Telegram okresnímu soudu v České Lípě se žádostí o vstupenky pro mluvčí Charty 77 na soudní přelíčení s L. Lisem – 27/83.


25. 7. 1983

Stížnost Federálnímu shromáždění a nejvyššímu soudu ČSSR na porušení procedurálních pravidel při procesu s. L. Lisem a při dalších politických procesech – 28/83.


26. 7. 1983

Odpověď na pozvání francouzských mírových organizací k účasti na mírovém shromáždění ve francouzském Larzacu – 29/83.


15. 8. 1983

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR k 15. výročí vojenské intervence v Československu – 30/83.


31. 8. 1983

Analýza Ústřednímu výboru KSČ, Federálnímu shromáždění ČSSR, ministerstvu kultury ČSR a Svazu hudebníků ČSR o státní reglementaci, zákazech a omezeních v oblasti populární (rockové) hudby v Československu (viz také dokument z 20. 11. 1977) – 31/83.


5. 9. 1983

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR se žádostí o zásah ve prospěch uvězněného a těžce nemocneeho spisovatele J. Šavrdy – 32/83.


5. 9. 1983

Prohlášení ke katastrofě jihokorejského dopravního letadla dne 1. 9. 1983 (dokument vydán předtím, než bylo prokázáno, že letadlo bylo sestřeleno sovětským vojenským letectvem) – 33/83.


28. 9. 1983

Protestní dopis předsedovi polské vlády proti připravovanému procesu s představiteli Výboru společenské sebeobrany (KOR) – 34/83.


5. 10. 1983

Blahopřejný dopis Lechu Walesovi v Gdaňsku k udělení Nobelovy ceny míru za rok 1983 – 35/83.


12. 12. 1983

Dopis předsedovi vlády ČSSR o znečištění ovzduší v Československu; přiložena detailní analýza "Rozbor ekologické situace", vypracovaná původně Čs. akademií věd a zveřejněná Chartou 77 – 36/83.


24. 10. 1983

Dopis prezidentu republiky s poselstvím k 65. výročí vzniku samostatného československého státu a s požadavkem amnestie pro občany, kteří byli odsouzeni nebo jsou trestně stíháni za tzv. trestné činy proti republice – 37/83.


listopad 1983

Otevřený dopis západoevropským mírovým hnutím, informující o situaci Charty 77 a jejím stanovisku po rozhodnutí čs. vlády o rozmístění raket s atomovými hlavicemi na území Československa – 38/83.


14. 11. 1983

Dopis prezidentu republiky, předsedovi Federálního shromáždění a vlády ČSSR, generálnímu prokurátorovi ČSSR se stanoviskem k Výslednému dokumentu madridské následné schůzky účastnických států KBSE a návrhy k realizaci zásad dokumentu – 39/83.


20. 12. 1983

Dopis předsedovi Federálního shromáždění ČSSR, obsahující seznam podnětů, oznámení a stížností, které Charta 77 zaslala v průběhu roku 1983 čs. státním orgánům, a jež zůstaly bez odpovědi – 40/83.


27. 12. 1983

Dopis prezidentu republiky, na vědomí ministrovi školství a místním školním úřadům, s rozborem diskriminace dvou mladých lidí, jimž se pro smýšlení jejich rodičů upírá právo na vzdělání – 41/83.


30. 12. 1983

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, na vědomí ministerstvu zdravotnictví ČSR, s rozborem údajů o vzestupu používání omamných drog v Československu a kritikou zamlčování těchto informací před veřejností – 42/83.


30. 12. 1983

Studie o agendě lidských práv ve Výsledném dokumentu, vydaném na závěr jednání madridské následné schůzky účastnických států KBSE v září 1983; přiložena analýza zveřejněná Chartou 77 bez udání autorů – 43/83.


31. 12. 1983

Přehled dokumentů Charty 77 vydaných ve druhém pololetí 1983 – 44/83.


dokumenty z ostatních let:

1977 1978 1979 1980 1981 1982

1983

1984 1985 1986 1987 1988 1989


související texty:

Charta 77

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných


úvodní strana části


autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 57

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.