www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1970
srpnové události

01.08.1970

Ústřední ředitel Čs. televize Jan Zelenka označil bývalého programového náměstka Zdeňka Noháče za představitele kontrarevoluce, s nímž byl již rozvázán pracovní poměr. Krátkou dobu mohl pracovat jako překladatel bez zaměstnaneckého poměru.


03.08.1970

Bylo jmenováno nové vedení České zemědělské akademie v čele s předsedou A. Holubem.


04.08.1970

Na schůzi byra ÚV KSČ byla projednána mj. zpráva "Výsledky procesu očisty v resortu ministerstva spravedlnosti, ve Sboru nápravné výchovy a v resortu prokuratury ČSR". Dále také výsledky pohovorů na Vysoké škole ekonomické v Praze.


04.08.1970

Tajným rozkazem ministra vnitra číslo 35/1970 byly určeny úkoly a postavení odboru pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra.


08.08.1970

Letadlo Čs. aerolinií na lince Praha - Bratislava se 33 cestujícími bylo uneseno do Vídně. Několik únosců požádalo v Rakousku o politický asyl.


10.08.1970

Na území ČSSR bylo zahájeno týdenní společné cvičení čs. a sovětských vojsk, jemuž přihlíželi Gustáv Husák, Ludvík Svoboda a Lubomír Štrougal.


12.08.1970

Osmé číslo teoretického stranického měsíčníku Nová mysl uveřejnilo sebekritický článek filozofa Jiřího Cvekla "Problém modelů marxismu a marxismus", který redakce považovala za "upřímný a zavazující, za výzvu všem, kdo se chtějí podobným způsobem vyznat ze svých chyb a přiložit ruku k dílu na odpovědném úseku tvůrčího a zásadového rozvoje marxismu-leninismu".


12.08.1970

V Rudém právu byl otištěn článek Jana Večeře "Revizionismus v politické ekonomii".


14.08.1970

Předsednictvo ÚV KSČ vyslechlo informaci Gustáva Husáka o rozhovorech, které měl s L. I. Brežněvem v době své dovolené v SSSR. Přijalo "Návrh zásad pro pracovní a politické hodnocení pracovníků státního a hospodářského aparátu - příslušníků jiných politických stran a nestraníků".


14.08.1970

Bývalý ředitel Čs. státního filmu Alois Poledňák byl zatčen a obviněn ze špionáže.


14.08.1970

Rudé právo otisklo článek o zadržení rozšiřovatelů "protistátních letáků", který napsal F. Zdobina pod názvem "Letáky z pražského podsvětí".


15.08.1970

Rudé právo publikovalo článek Stanislava Oborského "Mlýn se roztočil" o činnosti literárního vědce Václava Černého a "těch druhých".


17.08.1970

Schůze byra ÚV KSČ (pro řízení stranické práce v českých zemích) projednala zprávu o politicko-ekonomické konsolidaci české energetiky, zaměření další činnosti Svazu čs.-sovětského přátelství, realizaci směrnic pro práci v ústředních státních orgánech a zabývala se činností Z. Zusky, vedoucího oddělení státní administrativy a předsedy politicko-právní komise ÚV KSČ.


17.08.1970

V Plzni a Karlových Varech se konaly vojenské přehlídky čs. a sovětských jednotek na závěr společného cvičení, které se konalo na území ČSSR.


19.08.1970

Rudé právo přineslo článek Jiřího Hečka "Žurnalista nebo špion?" o vyhoštění z republiky holandského novináře Verkijka Diska.


20.08.1970

V Moskvě se konalo dvoudenní zasedání politického poradního sboru zemí Varšavské smlouvy, na němž byl vedoucím čs. delegace Gustáv Husák.


20.08.1970

Železničáři z depa ve Valašském Meziříčí vydali prohlášení, v němž se distancovali od politiky bývalé Federace lokomotivních čet, která působila aktivně zejména v letech 1968 - 1969.


24.08.1970

Na schůzi předsednictva ÚV KSČ se jednalo o výchově nových kádrů pro práci v hromadných sdělovacích prostředcích. Byla projednána také informace o průběhu druhého výročí 21. srpna.


24.08.1970

Veřejná bezpečnost uspořádala v minulých dnech rozsáhlou pátrací akci proti "kriminálním a protispolečenským živlům", kdy bylo předvedeno 6127 osob, na 828 z nich byla ihned uvalena vazba, odhaleno bylo 2561 trestných činů.


24.08.1970

Sekretariát ÚV KSČ projednal zavedení nových mzdově politických opatření v redakcích Rudého práva a Pravdy.


26.08.1970

V Praze se konala konference o komunistické výchově mládeže na základních a středních školách za účasti 600 pracovníků českých škol. Hlavní projev měl ministr školství J. Hrbek. Bylo přijato prohlášení ke školským a výchovným pracovníkům před zahájením nového školního roku.


27.08.1970

Federální vláda svým usnesením číslo 196/1970 uložila Čs. televizi přebudovat tři černobílá studia na vysílání barevné televize a zajistit vysílání druhého televizního programu podle systému SECAM. Šlo o výrazné přiklonění k sovětskému systému vysílání.


28.08.1970

Byly upraveny zásady součinnosti federálního ministerstva vnitra s hromadnými sdělovacími prostředky, dále veřejná publicistická činnost příslušníků SNB, vojsk ministerstva vnitra a občanských zaměstnanců těchto orgánů.


28.08.1970

Ve Strážnici se konalo setkání české a slovenské mládeže, na němž promluvil Alois Indra.


31.08.1970

Sekretariát ÚV KSČ věnoval své jednání programovým dokumentům Socialistického svazu mládeže a úkolům konsolidační politiky v Čs. akademii věd.


31.08.1970

Čs. rozhlas nahradil celostátní okruh Československo novým rozhlasovým okruhem s názvem "Hvězda" - pro zpravodajství, aktuální publicistiku a s oddechovou hudbou. Měl zejména ideově a politicky ovlivňovat nejširší vrstvy posluchačů, hlavně mladší generace.související texty:

1970 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

normalizace


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 1,17,18,77,80,81,87,107,108,111,120,124,132,133,134,135,136,137,138,139,147

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.