www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1969
březnové události


01.-04.03.1969

Byro pro stranickou práci v českých zemích vyjádřilo znepokojení nad "různými koordinačními výbory, úmluvami a dohodami".


01.-04.03.1969

Členové KOO TS stále intenzivně pracovali. V prvním čtvrtletí 1969 přijali stanovisko, v němž podpořili samosprávu podniků proti direktivnímu řízení, projednávali koncepci rozvoje vědy, novelu tiskového zákona, ustavení koordinačního výboru osvětových organizací, návrh kontaktů s vládními orgány…


01.-04.03.1969

Časopis Tvář uveřejnil polemiku Václava Havla s Milanem Kunderou na téma Český úděl.


01.-04.03.1969

V Praze byl zahájen VII. Všeodborový sjezd, jehož průběh doložil, že delegáti v rámci možného setrvávali na reformních stanoviscích. Přijali Chartu čs. odborového hnutí, Program ROH a Stanovisko k radám pracujících.


05.-06.03.1969

Plenární zasedání ÚV ČSM ukončilo činnost.


05.-06.03.1969

Delegace KSSS navštívila Ostravu a Bratislavu.


07.03.1969

V Praze vznikl Svaz mladých s prosovětským programem normalizace.


11.-12.03.1969

Ustavujícím kongresem Sdružení dětských a mládežnických organizací vyvrcholila snaha o pluralitu organizací mládeže.


12.03.1969

V časopisu Obroda vyšla stať Luďka Pachmana "Kdo je pro Leden a kdo je proti"


12.03.1969

Bylo zahájeno plenární zasedání ÚV KSS k současné politické situaci.


13.03.1969

Velvyslanec SSSR S. V. Červoněnko sondoval při vyžádaném přijetí u Alexandra Dubčeka záměry reformního vedení KSČ.


13.03.1969

Pod záminkou jednání o ekonomice pozval L. Brežněv do Moskvy předsedu vlády Oldřicha Černíka. Skutečným důvodem byla sondáž Černíkova nástupnictví do čela KSČ místo Alexandra Dubčeka.
O několik dní později bude k rozhovoru na stejné téma pozván Gustáv Husák.

***

14.03.1969

V Karolinu na zasedání Českého výboru pro dějiny protifašistického odboje přednesl Jan Křen projev na téma "15. březen a české dějiny".


15.03.1969

V nedělní příloze deníku Práce vyšel článek Jiřího Lederera "Ještě jednou o vztahu k vládě". V reakci na dopis čtenáře autor zdůvodňoval obhajobu současné vlády s vědomím, že další vláda by byla jen horší, "bezostyšně dupající po všech demokratických svobodách a právech".


17.03.1969

V Budapešti Politický poradní výbor států Varšavské smlouvy ustavil výbor ministrů obrany členských zemí.


25.-26.03.1969

Na celostátní poradě předsedů a tajemníků okresních a městských výborů SČSP byla na programu obnova družebních styků se SSSR.


25.-26.03.1969

Ladislav Helge a Ludvík Pacovský podepsali obšírné Stanovisko KOO TS k současné situaci, zaslané představitelům vlády, KSČ, Národního shromáždění a Národní fronty; KOO TS nárokoval občanské právo na správě věcí veřejných a za svůj základní úkol stále považoval - v kontaktech se státními a stranickými orgány, se studentským a odborovým hutím - hájení občanských svobod.


27.03.1969

Předseda vlády Oldřich Černík jednal za přítomnosti tajemníka ÚV KSČ Josefa Kempného a předsedy Federálního výboru pro tisk a informace Jaroslava Havelky s pracovníky ČTK, rozhlasu a ČST.


27.03.1969

Časopis Politika uveřejnil úvahu Jiřího Hájka Kompromisy a "čisté ruce".


28.03.1969

Demonstrací protiokupantských postojů občanů napříč českými zeměmi byly známé události po vítězství našich hokejistů nad týmem SSSR na mistrovství světa ve Stockholmu. Jen počet lidí, kteří se shromáždili na Václavském náměstí, se odhaduje na 150 000, auta troubila, vlály naše vlajky, na zdi domů psali lidé opět nápisy, např. "Za vaše tanky máte čtyři branky".

Televizní hlasatelka Milena Vostřáková připila kofolou se slovy: "Normálně piju urologický čaj, ale teď musím připít červeným vínem." Bylo to její poslední vystoupení na obrazovce.

Demolice sovětského Aeroflotu na Václavském náměstí, kam byly bezdůvodně navezeny dlažební kostky, bude teprve po dvaceti letech potvrzena jako provokace StB.

Následně Úřad pro tisk a informace zakázal veškeré polemiky, komentáře, invektivy vůči Sovětskému svazu a dalším interventům.


29.03.1969

Sovětský velvyslanec v Praze S. V. Červoněnko žádal na ministerstvu zahraničí ochranu sovětských zařízení a náhradu škody.


29.03.1969

Česká vláda v Prohlášení vyjádřila pochopení pro radost občanů nad vítězstvím, které však bylo zneužito k vandalismu a provokacím.


29.03.1969

V deníku Mladá fronta vyšel rozhovor redaktora Jana Řežábka s bývalým ministrem zahraničí Jiřím Hájkem, který po útoku ministra vnitra Grössera obhajoval svá jednání v zahraničí 21. srpna 1968 v souladu s prohlášením předsednictva ÚV KSČ, vlády a Národního shromáždění.


29.03.1969

V literární revue Tvář vyšla stať Emanuela Mandlera "Smrt, mýtus a realita".


31.03.1969

Do Milovic přijel maršál Grečko, aby zesílil nátlak na vedení státu.související texty:

1969 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


1969 - události podrobně:

ostatní:

normalizace

rok 1968 v Československu


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 1,102,106,108,111,119,126,127,128,129

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.