www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - sjezd KSČ

Byl nejvyšším orgánem KSČ. Svolával jej ústřední výbor strany. Trval vždy několik dní.

Sjezd byl velkou ceremoniální událostí. Celá strana a zároveň i celá československá společnost žila jeho přípravami a průběhem. U příležitosti konání sjezdů byly přijímány různé závazky pracovních kolektivů.Sjezd KSČ:

  • projednával a schvaloval zprávu ÚV KSČ
  • projednával a schvaloval zprávu ÚKRK
  • určoval linii KSČ v otázkách vnitřní a zahraniční politiky
  • projednával a řešil otázky dalšího rozvoje socialistické společnosti
  • schvaloval program a stanovy KSČ
  • volil nový ústřední výbor KSČ
  • volil nový kontrolní orgán - Ústřední kontrolní a revizní komisi (ÚKRK)


Pro stranické aparáty a její funkcionáře bylo předsjezdové období obdobím s velkým vypětím, s výběrem vhodných delegátů a přípravou jejich vystoupení, s nalezením toho, čím se mohla stranická organizace pochlubit.


Samotný sjezd byl však víc stranickým svátkem než místem, na kterém by se projednávaly a hlavně řešily nejzávažnější otázky vnitřní a vnější politiky strany na budoucích pět let.


Na sjezd byli voleni delegáti podle klíče, který určoval ústřední výbor. Jeho delegáti vždy vzešli z řádných okresních a krajských konferencí KSČ, které probíhaly v předsjezdovém období.


Sjezdové materiály připravovalo předsednictvo ÚV KSČ. Všechny přednesené příspěvky - i kritické - byly vždy konzultovány s nadřízenými stranickými orgány.


Sjezdy KSČ se konaly ve Sjezdovém sále Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze (dnes Výstaviště) a od roku 1981 v Paláci kultury (dnes Kongresové centrum).

ustavující sjezd KSČ

14. - 16. května 1921

  1. sjezd KSČ

1923

  2. sjezd KSČ

1924

  3. sjezd KSČ

1925

  4. sjezd KSČ

1927

  5. sjezd KSČ

1929

  6. sjezd KSČ

1931

  7. sjezd KSČ

1936

  8. sjezd KSČ

1946 (28. - 31. března)

  9. sjezd KSČ

1949 (25. - 29. května)

10. sjezd KSČ

1954 (11. - 15. června)

11. sjezd KSČ

1958 (18. - 21. června)

12. sjezd KSČ

1962 (4. - 8. prosince)

13. sjezd KSČ

1966 (31. května - 4. června)

14. mimořádný sjezd KSČ

1968 (22. srpna)

14. sjezd KSČ

1971 (25. - 29. května)

15. sjezd KSČ

1976 (12. - 16. dubna)

16. sjezd KSČ

1981 (6. - 10. dubna)

17. sjezd KSČ

1986 (24. - 28. března

18. mimořádný sjezd KSČ

1989 (20. - 21. prosince)


V historii KSČ proběhlo 18 řádných sjezdů
a 2 mimořádné - v srpnu 1968 a v prosinci 1989.související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.