www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - Ústřední výbor (ÚV KSČ)

Byl volen na sjezdu KSČ a řídil stranu v období mezi sjezdy.


Ústřední výbor ovládal centrální státní orgány a společenské instituce prostřednictvím stranických organizací v nich, ale také tím, že v předsednictvu ÚV KSČ byli rozhodující státní představitelé.


Sjezd zvolil plénum ÚV, které se scházelo na zasedáních třikrát až čtyřikrát do roka. Mělo 150 členů a 50 kandidátů (počet se mnohdy měnil).


Ústřední výbor sídlil v období 1960-1990 v budově na Nábřeží Ludvíka Svobody. Dnes je zde Ministerstvo dopravy ČR a Generální ředitelství Českých drah.

Ústřední výbor lze rozdělit na:

 • volená část
  • předsednictvo ÚV
  • sekretariát ÚV
  • tajemníci ÚV


 • nevolená část
  • plénum ÚV
  • aparát ÚV (zaměstnanci)

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

vytvoření Ústavu marxismu leninismu ÚV KSČ

z usnesení ÚV KSČ o stavu a nových úkolech ČsT

předs. ÚV KSČ k výrobě a prodeji tiskovin s erotickou tématikou

předs. ÚV KSČ výsledek stranického šetření činnosti O. Černíka


Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.