www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK)

Tato komise ÚV KSČ měla tři hlavní úkoly:

  • sledovat dodržování stanov
  • sledovat plnění usnesení nejvyšších orgánů
  • dohlížet na správné vyřizování stížností
  • revidovat hospodaření všech stranických organizací, podniků, institucí a zařízení
  • provádět disciplinární řízení a řešit členské otázky


ÚKRK byla volena sjezdem. Předseda byl do funkce potvrzen ústředním výborem, protože byl v jeho nomenklatuře.


Komise pracovala podle stanov strany a podle směrnic ÚV KSČ. Zprávy o své činnosti a výsledcích kontroly předkládala sjezdu a ústřednímu výboru.

Komise neměla žádné pravomoci. Její kontroly tak byly spíše informací o každodenní činnosti strany.


Předseda komise se účastnil jednání předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.


Jednou ročně se konala celostátní porada předsedů krajských kontrolních a revizních komisí, na níž byla hodnocena práce těchto komisí a "sjednocována linie" kontrolní činnosti na další období.


Negativní úlohu komise sehrála na počátku 70. let pod vedením Miloše Jakeše při průběhu stranických prověrek.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

normalizace


Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.