www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - komise ÚV KSČ

Činnost komisí spočívala v diskusi o zvolených problémech určité oblasti. Výstupem pak byly zprávy, stanoviska a návrhy předsednictvu ÚV KSČ či ústřednímu výboru.


Komise tvořili členové a kandidáti ÚV KSČ, nečlenové ÚV KSČ - komunisté, kteří byli odpovědnými funkcionáři a významnými pracovníky v určitém oboru. Na konci 80. let byli v komisi i odborníci - nekomunisté (s výjimkou komise pro otázky života strany i branné a bezpečnostní komise).


Dlouhou dobu existovaly pouze čtyři komise:

  • národohospodářská
  • zemědělská
  • ideologická
  • mládeže

Na konci 80. let k nim přibyly:

  • pro koordinaci boje s nepřátelskou ideologií
  • pro řízení ekonomické propagandy a agitace
  • pro regulaci dovozu
  • pro otázky plánovitého řízení národního hospodářství
  • pro otázky života strany
  • branná a bezpečnostní komise


V době, kdy existovaly pouze čtyři komise, je řídili odpovídající tajemníci. Koncem 80. let bylo nutné do čela některých komisí navrhnout i funkcionáře mimo tento okruh, tzn. další členy předsednictva či sekretariátu ÚV KSČ.


Komise se nescházely často, minimálně jednou měsíčně.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.