www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány - Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ

Byl vytvořen k 1. květnu 1970 rozhodnutím PÚV KSČ jako základní teoretické pracoviště ÚV KSČ.


Měl se zabývat především výzkumem teoretických problémů rozvoje socialismu v ČSSR se zvláštním zřetelem k uskutečňování vedoucí úlohy strany v tomto procesu.


Ústav byl základním pracoviště pro výzkum dějin KSČ, zkoumal i zkušenosti mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Podílel se i na úkolech Státního plánu základního výzkumu, kde plnil funkci řídící, koordinátorskou a řešitelskou funkci.

Ústav plnil úkoly, které pomáhaly stranické propagandě a agitace.


Měl 51 vědeckých, 95 odborně-administrativních a 16 technických pracovníků.

(Tento text vychází ze situace v 80. letech 20. století.)související texty:

vytvoření Ústavu marxismu leninismu ÚV KSČ


Sjezd KSČ

Ústřední výbor KSČ

Generální tajemník ÚV KSČ

Předsednictvo ÚV KSČ

Sekretariát ÚV KSČ

Plénum ÚV KSČ

Komise ÚV KSČ

Ústřední kontrolní a revizní komise ÚV KSČ

Aparát ÚV KSČ

Oddělení ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Ústav marxismu - leninismu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.