www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
stranické orgány

Organizační strukturu, postavení a úkoly jednotlivých útvarů KSČ určovaly stanovy strany.


V rámci ÚV KSČ a také v celé straně panovaly přísné hierarchické vztahy. Jejich smyslem bylo podřízení celé strany ústřednímu výboru.


Klíčovými rozhodovacími orgány v KSČ bylo předsednictvo ÚV KSČ a sekretariát ÚV KSČ. Mnoho drobných rozhodnutí se odehrávalo i na úrovni jednotlivých oddělení ústředního výboru.


Svou významnou roli při rozhodování jednotlivých orgánů sehrávaly také neformální vztahy mezi jednotlivými funkcionáři či jejich názorovými skupinami.související texty:

Komunistická strana Sovětského svazu


Komunistická strana Československa


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 146

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.