www.TOTALITA.cz

prosincové události

02.12.1948

Začala politická kampaň k propagaci sovětského modelu řízení podniku, tzv. chozrasčotu, u nás.


02.12.1950

V monstrprocesu s církevními hodnostáři k 25 rokům vězení odsouzen kněz
a církevní hodnostář Stanislav Zela.


03.12.1952

Popraveni V. Clementis, O. Fischl, J. Frank, L. Frejka, B. Geminder, R. Margolius, B. Reicin, A. Simone, R. Slánský, O. Šling, a K. Šváb, kteří byli odsouzení v rámci procesu s "protistátním spikleneckým centrem" k trestu smrti.


03.12.1979

Zemřel František Kriegel, jediný z členů čs. delegace, který na moskevských jednáních odmítl podepsat tzv. moskevský protokol.


03.12.1989

Prezident Gustáv Husák jmenoval novou federální vládu v čele s Ladislavem Adamcem. Již 7.12. podal Adamec demisi kvůli kritice, že KSČ měla ve vládě 16 křesel a nestraníci jen 5.


05.12.1947

Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský prohlásil kritiku SSSR za "hanobení" a "velezradu".


05.12.1949

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Vratislav Polesný.


05.12.1953

Začalo zasedání ÚV KSČ, jež odsoudilo projevy kultu osobnosti. Zároveň požadovalo zesílení boje proti "sociáldemokratismu a masarykismu".


05.12.1980

Vedoucí představitelé Varšavské smlouvy oznámili, že nepoužijí proti Polsku sílu, pokud v Polsku zůstane zachován socialismus.


06.12.1951

Zatčení Rudolf Slánský a další vysocí funkcionáři KSČ byli zbaveni všech funkcí a vyloučeni ze strany. ÚV KSČ schválil jejich zatčení.


07.12.1949

Národní shromáždění přijalo zákon o státní kontrole vědeckého výzkumu.


07.12.1988

Generální tajemník KSSS Michail Gorbačov ve svém projevu před Valným shromážděním OSN oznámil jednostranné stažení sovětských vojsk z východní Evropy. (mezinárodní události roku 1989)


08.12.1947

Předseda vlády Gottwald odmítl, aby Československo bylo mostem mezi Východem a Západem.


09.12.1977

V Praze skončil ustavující sjezd Svazu čs. spisovatelů. Šlo o první ze série sjezdů uměleckých svazů, které měly po událostech kolem zveřejnění Charty 77 upevnit stranické řízení kultury.


10.12.1970

ÚV KSČ schválil dokument
"Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ".


10.12.1988

Na Škroupově náměstí v Praze proběhla první povolená manifestace opozičních sil u příležitosti mezinárodního dne lidských práv. Projev zde pronesl, spolu s dalšími, Václav Havel.


10.12.1989

Prezident Husák jmenoval vládu národního porozumění v čele s Mariánem Čalfou. (další události konce prosince 1989)


10.12.1989

Na funkci prezidenta abdikoval Gustáv Husák.


10.12.1989

Skončila stávka československých umělců a kulturních pracovníků, do které vstoupili 19.11.1989.


11.12.1949

Ve vesničce Číhošť u Ledče nad Sázavou se při mši v místním kostele začal pohybovat křížek na oltáři. Tento číhošťský zázrak, který je všeobecně považován za provokaci StB, se měl stát záminkou k likvidaci církve.


11.12.1970

ÚV KSČ přijal text "Poučení z krizového vývoje", který obsahoval stranické hodnocení tzv. Pražského jara a stal se jedním ze symbolů normalizace.


12.12.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů student Lubomír Koukal.


12.12.1952

Parlament schválil zákon o jednotném řízení tělovýchovy a sportu podle sovětského vzoru. Ostatní organizace byly zlikvidovány.


12.12.1954

Jmenována nová vláda s předsedou Viliamem Širokým. Měla 34 ministrů.


13.12.1981

V Polsku vyhlášen výjimečný stav. Veškerou moc v zemi převzala vojenská Rada národní obrany.


14.12.1948

Vláda ČSR přijala první rozhodnutí o přeřazení 65 tisíc zaměstnanců z jiné sféry do výroby.


15.12.1988

Vasil Biľak, jeden z představitelů extrémně prosovětského křídla v KSČ a strůjce sovětské okupace v srpnu 1968, se vzdal funkce tajemníka ÚV KSČ. V 70. letech patřil k nejhorlivějším normalizátorům.


15.-16.12.
1968

Federální shromáždění schválilo zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI), který dohlížel na sdělovací prostředky.


16.12.1969

Prezident republiky L. Svoboda jmenoval A. Dubčeka velvyslancem v Turecku.


16.12.1989

V rumunském Temešváru začaly protirežimní demonstrace, jejichž násilné potlačení vyvolalo výbuch nespokojenosti v celé zemi. Důsledkem bylo svržení státního a stranického šéfa Nicolae Ceausesca.


18.12.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
továrník Jaroslav Blahník, dělník Bohumil Houfek a Bedřich Juditka.


18.12.1950

V bratislavské věznici byli popraveni z politických důvodů
správce statku Ladislav Nosák a major ČSA Viliam Žingor.


18.12.1951

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů příslušník SNB Samuel Bibza.


18.12.1987

Generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka vystřídal Milouš Jakeš.


19.12.1950

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů zahradník Jaromír Vrba.


19.12.1967

Bylo zahájeno zasedání ÚV KSČ. Většina členů ÚV kritizovala metody práce a způsob vedení strany Antonínem Novotným. 21.12.1967 bylo jednání přerušeno a pokračovalo v lednu 1968.


20.12.1950

Národní shromáždění přijalo zákon o vydávání časopisů a o Svazu čs. novinářů. Vydávání tisku tak bylo zcela podřízeno rozhodnutím KSČ.


20.12.1979

20. prosince 1979 od 8.00 hodin ráno se za řízení předsedkyně Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Marie Dojčárové konalo odvolací řízení proti říjnovému rozsudku Městského soudu nad šesti členy VONS.

Jednání skončilo o půl jedné v noci druhého dne. Původní rozsudek byl potvrzen - Petr Uhl pět let vězení, Václav Havel čtyři a půl roku, Václav Benda čtyři, Jiří Dienstbier a Otta Bednářová tři roky nepodmíněně a Dana Němcová dva roky podmíněně na zkušební dobu pěti let.


20.12.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Michal Ferianc.


20.12.1972

Zahájen ustavující sjezd normalizovaného Svazu českých výtvarných umělců.


21.12.1929

Gottwald pronesl v parlamentu první projev. Mj. řekl: "My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krkem."


21.12.1989

KSČ byla donucena rozpustit Lidové milice.
Toto rozhodnutí bylo jedním ze závěrů mimořádného sjezdu strany.


22.12.1948

Státní bezpečnost začala zatýkat funkcionáře tělovýchovné organizace Orel.


23.12.1953

Agenty StB byl z Rakouska do Československa unesen český sociálně demokratický politik Bohumil Laušman.


23.12.1953

V Praze proběhl proces proti bývalým vysokým důstojníkům Bezpečnosti (Závodský, Milén, Černý, Valeš).


25.12.1901

Narodila se Milada Horáková, národně socialistická politička, představitelka ženského hnutí.
V roce 1950 byla na základě vykonstruovaného procesu odsouzena k smrti a popravena.


25.12.1991

Nepřímým důsledkem politiky glasnosti, kterou zahájil Michal Gorbačov byl i zánik Sovětského svazu. Nahrazen byl Společenstvím nezávislých států, ve kterém má dominantní roli Rusko.


25.-26.12.
1926

Ustavena Federace proletářské tělovýchovy. Sjednotila komunisticky orientované dělnické tělovýchovné organizace.


25.12.1989

Rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceausescu a jeho žena byli dopadeni, postaveni před vojenský soud a popraveni.


27.12.1938

Ministerstvo vnitra ČSR nařídilo rozpuštění KSČ.


28.12.1989

Alexander Dubček zvolen předsedou Federálního shromáždění ČSSR.


29.12.1888

Narodil se kardinál Josef Beran


29.12.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů ředitel Baťových závodů Josef Trojan.


29.12.1989

Václav Havel zvolen československým prezidentem.


29.12.1989

Studenti vysokých škol ukončili svou stávku, kterou zahájili 18.11.1989.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.