www.TOTALITA.cz

říjnové události

01.10.1948

Zahájeno vydávání nových občanských průkazů, aby byla zajištěna kontrola pohybu obyvatel.


02.10.1948

V KSČ byly zahájeny čistky (tzv. prověrky).


03.10.1949

V brněnské věznici byli popraveni z politických důvodů Jan Sedláček a Benjamin Urban.


03.10.1949

Začala akce T-43. Měla Prahu očistit od "nepřátel režimu". V jejím průběhu bylo do táborů nucených prací převezeno 778 občanů.


03.-04.10.
1968

Dubček, Černík a Husák v Moskvě jednali o přípravě smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR.


04.10.
1949

Československo po vzoru SSSR jednostranně vypovědělo smlouvu o přátelství s Jugoslávií.
SSSR obdobnou smlouvu vypověděl 29.9.1949.


04.10.1979

Při návratu z Rakouska byl na hranicích Pavlu Kohoutovi, jako nežádoucí osobě, znemožněn návrat do vlasti z legálního ročního pobytu ve Vídni. Kohout zde byl angažován pro divadlo Burgtheater.
Podobnou zkušenost měli i jiní čs. občané.


04.-08.10.
1989

Na velvyslanectví SRN v Praze se uchýlilo více než 150 uprchlíků z NDR.


05.10.1947

Informbyro ve svém prohlášení označilo západní demokracii za imperialisty.


06.10.1948

Přijat zákon o Státním soudu, který měl sídlit v Praze, Brně a Bratislavě a soudit všechny větší politické procesy.


06.10.1948

Schválen zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky.
Tento zákon umožnil trestní stíhání tzv. třídních nepřátel. V platnost vstoupil 14. 10. 1948.


07.10.1949

Byla prohlášena Německá demokratická republika. (okolnosti)


07.10.1950

K více než 77 letům odsouzeno 10 čs. hokejových reprezentantů - mistrů světa.   (podrobnosti)


07.10.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
dělník Vojtěch Lacko, major ČSA Claudius Šatana a podplk. ČSA František Skokan.


07.10.1950

V Bratislavě začal největší z tzv. partyzánských procesů. Byli v nich souzeni téměř všichni slovenští partyzáni z doby Slovenského národní povstání.


07.10.1989

Během oslav 40. výročí založení NDR došlo v této zemi k největším protirežimním protestům.


08.10.1989

V Maďarsku byla rozpuštěna vládnoucí komunistická strana - Maďarská socialistická dělnická strana.


09.10.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů stržm. SNB Josef Sporka.


09.10.1968

V Libni se sešla skupina funkcionářů KSČ, která uvítala srpnovou okupaci ČSSR.


10.10.1947

Československý premiér Gottwald zveřejnil svůj návrh pětiletého plánu podle sovětského vzoru.


10.10.1950

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Augustin Lednický.


11.10.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
vojín prezenční služby Vladimír Cerman a profesor Josef Kepka.


11.10.1968

V Moskvě byli odsouzeni k vyhnanství ruští občané, kteří 25.8.1968 protestovali na Rudém náměstí proti okupaci ČSSR.


12.10.1984

Nobelovou cenou za literaturu byl vyznamenán Jaroslav Seifert
(signatář manifestu 2000 slov a Charty 77).


13.10.1969

Z KSČ vyloučen ekonom Ota Šik.


14.10.1948

Vstoupil v platnost zákon 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky.
V padesátých letech se stal nástrojem pro uvěznění tisíců nevinných lidí.   (viz. také K231)


14.10.1949

Národní shromáždění přijalo dva zákony o státní kontrole církví: o utvoření Státního úřadu pro věci církevní a o hospodářském zabezpečení církví.


14.10.1950

V brněnské věznici byli popraveni z politických důvodů
pomocný dělník Antonín Daněk, student Karel Daněk a státní zaměstanec František Dvořák.


14.10.1952

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů národní správce František Špiriak.


14.10.1953

V Praze otevřena Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda.


14.10.1964

N.S.Chruščov byl zbaven všech funkcí.
Jeho nástupcem se stal L.I.Brežněv.


15.10.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů poddůstojník ROA Jan Cwirz.


15.-16.10.
1969

Federální shromáždění zrušilo protiokupační usnesení Národního shromáždění ze srpna 1968.


15.10.1989

Václavu Havlovi byla ve Frankfurtu nad Mohanem udělena Mírová cena německých knihkupců. Čs. úřady Havlovi znemožnily její osobní převzetí.


16.10.1948

Vydán zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky, který 6. října schválilo Národní shromáždění. V roce 1968 vznikl klub K 231, který sdružoval politické vězně, odsouzené podle tohoto zákona.


16.10.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů Peter Lupták.


16.10.1969

Český odborový svaz umění a kultury podpořil dubnové zasedání ÚV KSČ. Do jeho vedení byli dosazeni lidé oddaní normalizaci.


16.10.1980

Zemřel Prokop Drtina, jeden z demokratických ministrů, kteří v únoru 1948 podali demisi ve vládě Klementa Gottwalda.


18.10.1949

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů rotmistr ČSA Gustav Černý.


18.10.1968

Národní shromáždění schválilo Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR.


18.10.1977

Divadelní režisér Ota Ornest a novinář Jiří Lederer odsouzeni k odnětí svobody za "podvracení republiky". Dramatik František Pavlíček byl za přípravu téhož činu odsouzen podmíněně.


18.10.1989

Nejvyšší stranický a státní představitel NDR Erich Honecker byl uvolněn z funkce generálního tajemníka východoněmeckých komunistů SED. Nástupcem se stal Egon Krenz.


18.10.1977

Václav Havel odsouzen na 14 měsíců s tříletou podmínkou pro pokus trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině.


19.10.1994

Zemřel Oldřich Černík, Jeden z hlavních představitelů reformního směru v KSČ koncem 60. let.


21.10.1947

Vláda pod vedením Klementa Gottwalda rozhodla o zavedení tzv. milionářské dávky.


21.10.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
dělník Jiří Janouch, úředník Jiří Kodet, číšník Jaroslav Kysela a student Václav Tippl.


22.10.1952

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů Přemysl Bulín.


22.10.1993

Zemřel Jiří Hájek, který jako ministr zahraničí protestoval v OSN v srpnu 1968 proti sovětské invazi do Československa.


23.10.1956

V Maďarsku začalo protikomunistické povstání, které bylo krvavě potlačeno Rudou armádou.


23.10.1979

6 členů VONS odsouzeno za "podvracení republiky" k vězení od dvou do šesti let.
(např. Václav Havel na 4,5 roku nepodmíněně).


23.10.1989

Maďarská lidová republika změnila svůj název na Maďarskou republiku. Vyvrcholil tak reformní proces v zemi a ukončil éru vlády jedné strany.


24.10.1945

Prezident Edvard Beneš podepsal Dekret o znárodnění dolů a klíčového průmyslu, bank, pojišťoven a potravinářského průmyslu.


24.10.1950

V uherskohradišťské věznici byli popraveni z politických důvodů
autodopravce František Mana a úředník Rudolf Lenhard.


25.10.1946

Československá vláda přijala dvouletý plán obnovy.


25.10.1948

"...Aby osoby ... mohly býti vychovány k práci jako občanské povinnosti a aby mohlo býti využito jejich pracovních schopností k prospěchu celku ... zřizují se tábory nucené práce..."
výňatek ze zákona 247/1948 Sb., který v tento den přijalo Národní shromáždění vypovídá vše.


25.10.1948

V Praze byl vytvořen Úřad pro věci církevní, jenž sloužil ke kontrole církví a náboženských korporací. V Čechách v jeho čele stál Alexej Čepička a na Slovensku Gustáv Husák.


25.10.1966

Národní shromáždění přijalo nový tiskový zákon, kterým zmírnilo předběžnou cenzuru. HSTD byla od 1.1.1967 nahrazena Ústřední publikační správou.


25.-27.10.1972

Zasedání ÚV KSČ ohlásilo zesílený boj proti těm obyvatelům, u kterých přetrvávaly "buržoazní a revizionistické názory".


26.10.1983

Federální shromáždění schválilo rozmístění sovětských jaderných raket na území ČSSR.


27.10.1948

Národní shromáždění schválilo pětiletý hospodářský plán podle sovětského vzoru.


27.10.1952

Sebevraždu spáchal divadelní režisér a pedagog Jiří Frejka.
Stal se obětí štvavé kampaně komunistických divadelních ideologů (J.Honzl).


28.10.1948

KSČ poprvé označila vznik Československé republiky za důsledek VŘSR.


28.10.1956

Pavel Tigrid zahájil vydávání čtvrtletníku Svědectví, který je mnohými hodnocen jako nejlepší exulantský časopis.


28.10.1974

Alexander Dubček dopisem Federálnímu shromáždění protestoval proti omezování své osobní svobody a svobody lidí vyloučených z KSČ v roce 1970.


28.10.1988

Komunistický režim tvrdě rozehnal protirežimní demonstraci v Praze proběhnuvší u příležitosti 70. výročí založení republiky.


28.10.1989

Na tři tisíce občanů demonstrovalo na Václavském náměstí v Praze za svobodu a demokracii. Opět proti nim zasáhl SNB, zadrženo bylo 359 československých občanů a 18 cizinců.


29.10.1929

Narodil se Evžen Plocek. V dubnu 1969 se upálil na protest proti postupující normalizaci.


29.10.1945

V Československu proběhla měnová reforma (do 4.11.1945).


29.10.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Antonín Jánošík.


30.10.1953

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
Bohumil Jakubek, elektrikář Antonín Harazin a Ladislav Hadaš.


30.-31.10.
1967

Zasedání ÚV KSČ na němž se prudce střetli kritikové a zastánci Antonína Novotného.


31.10.1967

Veřejná bezpečnost brutálně rozehnala pražskou demonstraci studentů.
říjen
1968

V Čs. televizi byla na příkaz "vyšších míst" zakázána politická publicistika.


říjen
1969

Po sovětském nátlaku byl zbaven poslaneckého mandátu generál Václav Prchlík.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.