www.TOTALITA.cz

lednové události

01.01.1950

V Československu byly nově upraveny příděly potravin.


03.01.1968

Pokračovalo jednání ÚV KSČ, přerušené 21.12.1967. Bylo rozhodnuto nespojovat dále funkci prvního tajemníka KSČ a prezidenta republiky. A. Novotný byl poté odvolán z postu 1. tajemníka KSČ. Nahradil jej do té doby celkem neznámý Slovák Alexander Dubček, který se později stal symbolem Pražského jara 1968. A. Novotný rezignoval na funkci prezidenta republiky 28.3.1968.


04.01.1949

V bratislavské věznici byl popraven z politických důvodů Ladislav Prieložný.


05.01.1949

V Moskvě byla ustanovena Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP).


06.01.1977

Na svátek Tří králů se na cestě do Národního shromáždění stali Václav Havel, Pavel Landovský a Ludvík Vaculík prvními třemi zatčenými signatáři Charty 77. Hon na signatáře pokračoval o dva týdny později antichartou.


07.01.1950

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů továrník Josef Hořejší,
dělník Bohumil Klempt, řezník Kamil Novotný a důstojník ČSA, instalatér Josef Plzák.


07.01.1970

Filmový a televizní svaz FITES pro své postoje v letech 1968-1969 vyloučen z Národní fronty.


08.01.1971

Předsednictvo ÚV KSČ schválilo Směrnici ÚV KSČ k založení a vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí v kádrové evidenci ÚV KSČ.


10.01.1951

Zahájen proces s církevními představiteli (Buzalka, Vojtašák, Gojdič a spol.).


13.01.1977

Komentářem redaktora Jiřího Morávka v Televizních novinách zahájila Čs. televize kampaň proti autorům a signatářům Charty 77.


16.01.1969

Upálil se český student Jan Palach. Zemřel o tři dny později.


17.01.1968

Rozhovorem s novým členem předsednictva ÚV KSČ Josefem Špačkem pro Televizní noviny začala podpora Čs. televize novému politickému směru.


19.01.1970

Ministerstvo vnitra zamítlo stanovy Svazu českých filmových a televizních umělců FITES.
Důvodem byly jeho postoje v období Pražského jara 1968.


20.01.1954

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Michal Mihok.


21.01.1948

Vystoupením ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny ve sněmovně vyvrcholila tzv. krčmáňská aféra.


22.01.1969

Čs. televize živě vysílala pořad "Slovo ke dni", kde se 12 publicistů, podporujících politiku Pražského jara ´68, vyjádřilo k Palachově upálení i k rozjitřené situaci ve společnosti.


22.01.1969

V Praze se sešli "staří komunisté", aby vyjádřili podporu normalizačnímu proudu v KSČ.


22.01.1970

Ministerstvo vnitra zakázalo činnost Svazu slovenských filmových a televizních umělců FITES za jeho postoje v období Pražského jara 1968.


23.0.1953

Narodil se Pavel Wonka, politický vězeň, který zemřel v dubnu 1988 ve věznici ministerstva spravedlnosti Hradec Králové v důsledku zanedbání zdravotní péče.


24.01.1969

Vláda přijala "Okamžitá opatření v televizi, rozhlasu a tisku", kterými provedla první velký úder proti stoupencům politiky Pražského jara ve sdělovacích prostředcích.


26.01.1949

Zahájen proces s Heliodorem Píkou.


26.01.1954

Zahájen proces s Marií Švermovou.


26.01.1957

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
překladatel Václav Kvíčera a úředník Josef Potoček.


27.01.1885

Narodil se generál Karel Kutlvašr.


27.01.1927

K několikaměsíčnímu vězení byli v Praze odsouzeni 2 poslanci KSČ, kteří zdemolovali zařízení parlamentu a napadli své kolegy.


28.01.1970

Byly odstartovány čistky v KSČ. ÚV KSČ rozhodl o tzv. výměně stranických legitimací. Hlavním cílem této výměny bylo prověření postojů členů strany k Pražskému jaru 1968 a následné okupaci ČSSR.


28.01.1977

V Národním divadle proběhlo Setkání představitelů čs. uměleckých svazů. Jeho účastníci zde přijali a podepsali Provolání čs. výborů uměleckých svazů, tzv. Antichartu.


28.01.1977

Čs. televize zahájila kampaň podporující Provolání čs. výborů uměleckých svazů.
Trvala zhruba do konce února 1977.


29.01.1970

Český ÚV Národní fronty ukončil členství Českého svazu vědeckých pracovníků v Národní frontě za jeho podporu politiky Pražského jara 1968.


30.01.1905

Narodil se Vladimír Krajina, místopředseda Rady svobodného Československa.


30.01.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů rolník Pavol Babík.


31.01.1951

Na následky týrání zemřel v pankrácké věznici kněz, teolog, církevní a kulturní historik, opat Strahovského kláštera v Praze Bohuslav Jarolímek.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.