www.TOTALITA.cz

únorové události

03.02.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů dělník Werner Ertel.


04.02.1950

Zřízen Ústřední vězeňský tábor u dolu Bratrství v oblasti Jáchymovských uranových dolů s krycím označením "D". Po odchodu německých válečných zajatců, zde bylo umístěno 715 nových většinou politických vězňů.


04.02.1977

Čs. televize odvysílala podstatnou část ze setkání čs. umělců působících v oblasti zábavné a populární hudby v Divadle hudby. Kampaň v televizi proti autorům a signatářům Charty 77 trvala do konce měsíce.


05.02.1952

V brněnské věznici byl popraven z politických důvodů Bohumil Sixta.


06.02.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
Petr Čížek, dělník Jaroslav Dvořák, poručík SNB Jan Hošek a jirchář Josef Liška.


06.02.1990

Ze strachu před následky svých činů v roce 1968 spáchal sebevraždu Viliam Šalgovič.
Jako náměstek ministra vnitra aktivně pomáhal při přípravě i vlastním vpádu okupantských vojsk.


07.02.1952

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů štábní kapitán SNB Václav Bejček,
štábní kapitán ČSA Karel Hořínek, obchodní příručí Karel Chalupecký, lesní praktikant Jiří Kauer
a automechanik Oldřich Sklenčka.


07.02.1990

Byla ukončena činnost Národní fronty.


10.02.1955

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
rolník Jaroslav Sirotek, lodník Jiří Řezáč a dělník Bohumil Šíma.


14.02.1950

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů Bedřich Hoche.


14.02.1956

V Moskvě byl zahájen XX.sjezd KSSS, který trval až do 25.2. Na samém závěru tohoto sjezdu byl generálním tajemníkem ÚV KSSS Chruščovem přednesen tajný projev, ve kterém byl poprvé odsouzen Stalinský kult osobnosti.


15.02.1951

V Brně zrušen tábor nucené práce (TNP), který vznikl v únoru 1949 v místě bývalé Zemské donucovací pracovny.


17.02.1926

V Moskvě začalo zasedání Komunistické internacionály, jež nařídilo komunistickým stranám skoncovat s levou opozicí.


17.02.1951

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů Rudolf Lančarič.


18.02.1925

Vyloučení sekretáře pražské organizace Josefa Bubníka z KSČ znamenalo začátek bolševizace KSČ, která podřizovala stranu Komunistické internacionále.


18.02.1929

V. sjezd KSČ znamenal definitivní bolševizaci strany. Do čela se dostala Gottwaldova skupina.


18.02.1965

František Tomášek byl jmenován apoštolským administrátorem v Praze.


18.02.1965

Arcibiskupu Josefu Beranovi byl znemožněn návrat z Říma, kde přijal kardinálskou hodnost. Arcibiskup Beran se do vlasti již nikdy nemohl vrátit a zbytek života prožil ve Vatikánu.


19.02.1949

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
student Miloslav Choc a technický úředník Slavoj Šadek.


19.02.1953

V pankrácké věznici byl popraven z politických důvodů Alexander Rutkowski.


20.02.1950

V bratislavské věznici byli popraveni z politických důvodů
student Anton Tunega, úředník Eduard Tesár a student Albert Púčík.


20.02.1954

V pankrácké věznici byli popraveni z politických důvodů
dělník Josef Kozlík a rolník Jaroslav Peteřík.


21.02.1989

Václav Havel odsouzen k 9 měsícům nepodmíněně pro podněcování a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele.


22.02.1959

Na 1. festivalu českých a slovenských filmů v Banské Bystrici (22.-28.02.1959), na základě kritiky funkcionářů KSČ, zakázáno další veřejné promítání 3 filmů (Zde jsou lvi; Tři přání; Hvězda jede na jih), které kritizovaly poměry v Československu.


23.02.1929

Na V. sjezdu KSČ bylo rozhodnuto o bolševizaci strany.
Na tomto sjezdu byl generálním tajemníkem zvolen Klement Gottwald.


23.02.1948

Začalo vyzbrojování Lidových milicí.


23.02.1949

Parlamentem přijat zákon o Jednotných zemědělských družstvech  (JZD).  (kolektivizace)


25.02.1948

Prezident Beneš byl nucen přijmout návrhy Gottwalda na doplnění vlády.
V Československu tak byl dokončen komunistický převrat.


25.02.1950

Po výsleších StB v souvislosti s tzv. Čihošťským zázrakem zemřel farář Josef Toufar.


25.02.1954

Do vazby v Praze-Ruzyni vzati O. Šling, M. Švermová, V. Clementis, G. Husák a V. Novomeský. Byli obviněni z vytvoření tzv. spikleneckého protistranického centra.


25.02.1969

Upálil se a bezprostředně po svém činu zemřel český student Jan Zajícúnor
1970

Zastavena činnost proreformního Svazu českých divadelních umělců.související texty:

období 1945-1990:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


[vk], [ma], [Zz], [dr]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.