www.TOTALITA.cz

znění některých souvisejících textů

některé Benešovy dekrety:

5/1945 Sb.

Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

12/1945 Sb.

Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

16/1945 Sb.

Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

27/1945 Sb.

Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení

28/1945 Sb.

Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

33/1945 Sb.

Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

50/1945 Sb.

Dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu

108/1945 Sb.

Dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
 seznam všech Benešových dekretů


texty dalších zákonů:

150/1948 Sb.

Ústava 9. května

213/1948 Sb.

Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů

231/1948 Sb.

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky

247/1948 Sb.

Zákon o táborech nucené práce

270/1948 Sb.

o přísaze soudců

319/1948 Sb.

o zlidovění soudnictví

64/1952 Sb.

o soudech a prokuratuře

65/1952 Sb.

o prokuratuře

66/1952 Sb.

o organisaci soudů

22/1953 Sb.

Vládní nařízení o úpravě důchodů z důch. zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokr. zřízení

54/1960 Sb.

rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii

100/1960 Sb.

Ústavní zákon - Ústava Československé socialistické republiky

140/1961 Sb.

Trestní zákon

46/1962 Sb.

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

81/1966 Sb.

Zákon o periodickém tisku a ostatních hromadných sděl. prostředcích

84/1968 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon 81/1966 Sb. (o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích)

126/1968 Sb.

Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku

127/1968 Sb.

Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků

128/1968 Sb.

Zákon o Národní frontě

99/1969 Sb.

Zákonné opatření o některých přechodných opatření nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku

150/1989 Sb.

Rozhodnutí prezidenta ČSSR o amnestii

451/1991 Sb.

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí... (tzv. lustrační zákon)

480/1991 Sb.

Zákon o době nesvobody

198/1993 Sb.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

181/2007 Sb.

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonůněkteré texty, týkající se událostí roku 1968:

Petice 2000 slov

Komuniké z Československo - Sovětského jednání v Moskvě dne 27. 8. 1968

Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR   (tzv. Moskevský protokol)

dopis 99 pragováků

tzv. Zvací dopis (pravděpodobný text)

1. projev prezidenta republiky z 21. srpna 1968

2. projev prezidenta republiky z 21. srpna 1968

Provolání ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR z 21. srpna 1968

Prohlášení TASS k obsazení Československa

Prohlášení blíže neurčité skupiny čs. státních a stranických představitelů o pomoc SSSR na záchranu socialismu...

Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa

Prohlášení Slovo do vlastních řad

Směrnice, jak se se chovat v den 1. výročí okupace 68

Deset bodů adresovaných FS ČSSR, ČNR, federální vládě, vládě ČSSR a ÚV KSČ

Poučení z krizového vývoje ...

Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty strany (KSČ)
různé texty:

Pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem - včetně dodatků   (28. září 1939)

Košický vládní program (březen 1945)

Klement Gottwald: 19.08.1945: Buštěhrad, dožínková slavnost

Klement Gottwald: 21.02.1948: Praha, Staroměstské náměstí

Klement Gottwald: 22.02.1948: Sjezd závodních rad a odborových skupin revolučního odborového hnutí

Klement Gottwald: 25.02.1948: Praha, Staroměstské náměstí

Klement Gottwald: 27.06.1948: Praha, Slavnostní shromáždění KSČ a Čsl. sociální demokracie

Klement Gottwald: 17.11.1948: Praha, zasedání ÚV KSČ

Milan Krejčiřík: Poslední soud v kauze Babice

Tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti 164/1952: Pohřeb agentů a teroristů usmrcených v boji s bezpečnostními orgány
(Ústav pamëti národa)

Příklady zásahů cenzorů (období 1957 - 1967)

Návrh na aktivní opatření akce Neptun

ÚV KSČ - Usnesení o stavu a nových úkolech ČST (výňatek z textu)

ÚV KSČ (předsednictvo) - Vytvoření Ústavu marxismu leninismu ÚV KSČ (1.4.1970)

ÚV KSČ (předsednictvo) - K výrobě a prodeji tiskovin s erotickou tematikou (7.12.1970)

ÚV KSČ (předsednictvo) - Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka (7.12.1970)

Směrnice ÚV KSČ k založení a vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí v kádrové evidenci ÚV KSČ, schválená předsednictvem ÚV KSČ 8. ledna 1971

Zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice (1980)

Volby 1986 v okrese Mělník: Volební programy Národní Fronty - záležitost všech občanů v okrese

IV. sjezd SČDU (květen 1987) - diskuzní příspěvek herce Miloše Kopeckého

Stanovy Socialistického svazu mládeže (1987)

Petice za prošetření všech okolností smrti Pavla Wonky

Petice Několik vět

Komunismus je bití

Projev Miloše Jakeše na Červeném Hrádku 17. července 1989 (část textu)

Text Prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989

Rezoluce 1481 (2006) - přijatá Parlamentním shromážděním Rady Evropy
některé texty, týkající se Charty 77:

Charta 77 - rok 1977 přehled dokumentů
Charta 77 - text prohlášení z 1. ledna 1977
Charta 77 - Dokument z 23. ledna 1977
Charta 77 - rok 1978 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1979 přehled dokumentů
Charta 77 - prohlášení Charty z 31. května 1979
Charta 77 - rok 1980 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1981 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1982 přehled dokumentů
Charta 77 - Dokument č. 19/82 (dopis prezidentu Československé socialistické republiky G. Husákovi)
Charta 77 - rok 1983 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1984 přehled dokumentů
Charta 77 - Dokument č. 10/84 (dopis Předsednictvu federální vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce)
Charta 77 - rok 1985 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1986 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1987 přehled dokumentů
Charta 77 - rok 1988 přehled dokumentů
Charta 77 - Dokument č. 29/88 (Alarmující smrt Pavla Wonky)
Charta 77 - rok 1989 přehled dokumentů
   

Anticharta (Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru)
Anticharta (púvodní strana prohlášení)
První rozsáhlá "informace" Rudého práva o Chartě 77 (Ztroskotanci a samozvanci)


některé texty VONS:

VONS - sdělení č. 394   (odsouzení Pavla Wonky)

VONS - sdělení č. 400   (souhrnné sdělení o případech sledovaných výborem k 6.11.1984)

VONS - sdělení č. 536   (bratři Wonkové uvězněni)

VONS - sdělení č. 544   (podrobnosti o tr. stíhání Pavla Wonky)

VONS - sdělení č. 585   (další vývoj v trestní věci proti bratrům Wonkovým)

VONS - sdělení č. 591   (souhrnné sdělení o případech sledovaných VONS k 1.12.1986)

VONS - sdělení č. 648   (bratři Wonkovi odsouzeni)

VONS - sdělení č. 649   (Jiří Wonka propuštěn na svobodu)

VONS - sdělení č. 713   (informace o probíhajícím věznění Pavla Wonky)

VONS - sdělení č. 762   (policejní represe proti tryzně za Pavla Wonku)autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.